Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix PROGRAMA DE FOMENT A LA RECERCA

 1. Informació2. Fonts de Finançament

  Addicionalment al pressupost de la institució, el Programa de Foment de la Recerca està parcialment finançat pel Govern de les Illes Balears amb càrrec al Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla anual de 2023.


  Nom del projecte: ITS2023-086- Programa Foment a la recerca
  Import total del projecte: 4.007.788,38 euros
  Import concedit dins el Pla Anual 2023: 4.000.000,00 euros

  Promotor del projecte: Conselleria Fons Europeus, Universitat i Cultura
  Entitat que executa el projecte: Direcció General de Política Universitària i Recerca

  Descripció del projecte: Impuls al programa propi d’investigació de la Universitat de les Illes Balears – anomenat “Programa de Foment de la Recerca”- a través del finançament de subprogrames vertebrats en tres eixos: recursos humans per a la investigació, infraestructures científiques i finançament de projectes.

  its


  Torna