Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES

 1. Convocatòria Oberta18. Programa de reparació i reposició de material científic

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és oferir un ajut per a la reparació i la reposició de material científic i de laboratori dels departaments, instituts i centres d'investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pot demanar aquests ajuts el personal investigador que desenvolupi l'activitat investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat i que tingui al seu càrrec material científic per a la investigació. La sol·licitud ha de comptar amb el vistiplau del director del departament, institut o centre.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any a l'Àrea d'Investigació.

  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Factura o pressupost corresponent.
  - En cas de reposició, adjuntau l'escrit del servei tècnic explicatiu de la necessitat del canvi.


  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.

  Aquest programa no subvenciona ajudes per a material informàtic.

  4. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia electrònica signada i amb la documentació que s'indiqui, al correu electrònic forhu.programafoment@uib.cat.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) de l'AI, al correu electrònic forhu.programafoment@uib.cat.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb l'equip TIC de l'Àrea d'Investigació, al número 971 17 2311 o bé a través del correu electrònic investigacio.tic@uib.cat.

  5. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  umfe

  its

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna