Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES

 1. Convocatòria Oberta17. Programa de reparació i reposició de material científic

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és oferir un ajut per a la reparació i la reposició de material científic i de laboratori dels departaments, instituts i centres d'investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pot demanar aquests ajuts el personal investigador que desenvolupi l'activitat investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'aquesta universitat i que tingui al seu càrrec material científic per a la investigació. La sol·licitud ha de comptar amb el vistiplau del director del departament, institut o centre.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any a l'Oficina de Suport a la Recerca.

  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Factura o pressupost corresponent.
  - En cas de reposició, adjuntau l'escrit del servei tècnic explicatiu de la necessitat del canvi.


  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.

  Aquest programa no subvenciona ajudes per a material informàtic.

  4. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Xavier Salvà
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna