Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix PROGRAMA DE FOMENT A LA RECERCA

 1. Informació1. Pla estratègic d'impuls,suport i consolidació de la recerca a la UIB 2023-27

  La recerca és, juntament amb la docència i la transferència del coneixement, una de les missions essencials de la institució universitària. Així és reconegut, internacionalment i entre molts altres actors, per la European University Association (EUA), que agrupa més de 800 universitats europees. En l’àmbit estatal, la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari així ho recull en l’esperit i en la lletra del text; de manera singular, en el seu article 57.7 de Pressupost estableix que “Les universitats hauran de dedicar un percentatge del seu pressupost no inferior al 5 per cent a programes propis d’investigació”, i l’article 13.1 de desenvolupament de projectes per la investigació i la transferència del coneixement estableix que “Les administracions públiques fomentaran la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit universitari”.


  En total consonància, la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de les Illes Balears, aprovada el 26 de juliol de 2022, pretén el foment de l’activitat d’investigació, de desenvolupament tecnològic i d’innovació, i ordena l’Ecosistema de Ciència, Innovació i Tecnologia de les Illes Balears (ECTIB). Aquesta llei recull un compromís de finançament públic per a la promoció de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació incremental progressiu fins arribar a un mínim del 2 per cent del pressupost anual.


  La Universitat de les Illes Balears (UIB), com a única universitat pública a les Illes Balears, assumeix aquesta missió que per tradició i per llei li correspon i, alhora, fa seva la responsabilitat de liderar l’activitat investigadora a les Illes, en totes les seves vessants. És per això que es proposa el present pla estratègic per a l’impuls, el suport i la consolidació de la recerca, pla que es desenvoluparà al llarg del període 2023-2027.


  L’objectiu principal d’aquest pla és fomentar la generació i l'avanç significatiu del coneixement científic i la investigació de qualitat a la UIB, evidenciada tant per la rellevància dels resultats assolits com per la seva contribució a l'avanç de la ciència i la tecnologia, amb una mirada singular al nostre context social, cultural i geogràfic. Tot això repercutirà en la millora de les condicions socials, econòmiques i tecnològiques de la societat, i produirà la publicació dels seus resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic, així com la internacionalització de les activitats de recerca a la UIB, que situaran les Illes Balears al panorama investigador internacional.

  El pla s’implementa mitjançant el Programa de Foment de la Recerca i s’estructura al voltant de 3 eixos, que són:


  EIX 1: Recursos humans per a la investigació
  EIX 2: Infraestructures científiques
  EIX 3: Finançament de projectes


  Torna