Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix ALTRES

 1. Convocatòria Oberta30. Catàleg d'investigadors i grups de recerca

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  Donar un caire més oficial als equips d'investigació de la UIB que generen un percentatge molt important de l'activitat científica institucional, afavorint-ne la consolidació i potenciant-ne l'activitat en el marc dels sectors socials o productius relacionats amb la tasca. A més, se'n regularitza la denominació.
  2. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  La convocatòria romandrà oberta de gener a octubre*.

  *Atesa la moratòria, i com a mesura transitòria, el període d'acceptació de sol·licituds romandrà obert mentre estigui vigent aquesta moratòria, i els canvis s'aplicaran a mesura que la Comissió Avaluadora de l'Àrea d'Investigació els aprovi en les seves reunions ordinàries.

  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  3. NORMATIVA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Normativa Icona Vist
  Moratòria normativa (Nou 01/10/2021 Exclamació) Icona Vist
  4. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació adjunta necessària a:

  Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU)
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  o bé el document amb les firmes electròniques corresponents a l'adreça forhu.programafoment@uib.cat.


  Per a qualsevol dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb l'AI, al número 971 17 2465

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'AI, al número 971 17 2523 o al correu electrònic miquel.titos@uib.es.

  5. AVALUACIÓ

  Les sol·licituds seran avaluades per la comissió avaluadora de l'AI els mes de novembre i el mes de gener de l'any següent s'actualitzarà el catàleg de grups de recerca. Per motius excepcionals, la comissió avaluadora de l'AI pot realitzar l'avaluació de les sol·licituds en altres períodes.*

  *Atesa la moratòria, i com a mesura transitòria, el període d'acceptació de sol·licituds romandrà obert mentre estigui vigent aquesta moratòria, i els canvis s'aplicaran a mesura que la Comissió Avaluadora de l'AI els aprovi en les seves reunions ordinàries.

  6. CATÀLEG
  7. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  umfe

  its

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna