Curs de Bioseguretat

El Comitè de Bioseguretat imparteix cada any un curs de bioseguretat de nivell 2, necessari per poder fer feina amb microorganismes, mostres humanes o animals, altres mostres potencialment contaminades (aigües residuals, etc.), cultius cel·lulars i/o plantes modificades genèticament, als laboratoris autoritzats pel Comitè.

Per a més informació, contactau amb el secretari del Comitè: comite.bioseguretat@uib.cat