Botar al contingut
 

Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas

personal.uib.cat/gabriel.bibiloni
Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas
Professor titular d'universitat
Filologia Catalana

Dr. Gabriel Bibiloni Cañellas

personal.uib.cat/gabriel.bibiloni

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Filologia Romànica Catalana (1974) i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1983). Professor Titular d'Universitat (1986). Professor de la UIB des de 1976.

Línies de recerca principals: Estandardització del català i estudi de les interferències lingüístiques.

Publicacions principals (llibres):
Els noms dels carrers de Palma (1983)
Llengua estàndard i variació lingüística (1997)
La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic (1999), coautor
Amb bones paraules (2012)
Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2012) Premi Miquel dels Sants Oliver de l'OCB.
El català de Mallorca. La fonètica (2016).

Càrrecs acadèmics exercits:
Secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres
Secretari de l'ICE
Coordinador de COU
President del Consell d'Estudis de Filologia Catalana
Director del Servei Lingüístic de la UIB
Vicerector de la Universitat Catalana d'Estiu

Altres càrrecs:
Membre fundador i vocal de la Societat d'Onomàstica
Membre del Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l'IEC
Membre de l'equip redactor de la Gramàtica del Català Contemporani
Membre del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears
Membre del Consell de Cultura de l'Ajuntament de Palma
Membre de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament de Palma
Membre del Comitè d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana

Més informació: http://bibiloni.cat/biografia.htm

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
20741 - Onomàstica
20705 - Sociolingüística
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
11522 - Assessorament Lingüístic: Toponímia i Antroponímia
11516 - La Innovació Lingüística: Mecanismes d'Innovació en el Lèxic i en la Fonèti
11524 - Llengua i Mitjans de Comunicació

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10355 - Sociolingüística
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes:Oralitat i Escriptura 2014-15
11512 - Mètodes d'Investigació en Filologia Catalana
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2015-16, 2016-17
11516 - La Innovació Lingüística: Mecanismes d'Innovació en el Lèxic i en la Fonèti
  • Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat. 2014-15
20705 - Sociolingüística
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
20741 - Onomàstica
20745 - Terminologia i Lexicologia
20749 - Revisió de Textos Orals i Escrits

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) Membre
Google+ UIB