Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Bartomeu Quetgles Pons

personal.uib.cat/tomeu.quetgles
Dr. Bartomeu Quetgles Pons
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Bartomeu Quetgles Pons

personal.uib.cat/tomeu.quetgles

Currículum

Currículum breu

Des del primer any de docència en els estudis universitaris oferts a les Illes Balears i al llarg de 39 anys, el professor Tomeu Quetgles Pons ha impartit sempre la docència de les assignatures Educació Comparada i Organització Escolar. La tesi doctoral 'Escolarització i Dinàmica de Sistemes' és un estudi comparat de l'escolarització a 150 països de tot el món entre 1965 i 1980. Actualment està treballant en una segona part que cobrirà el període entre 1980 i 2015. Assisteix regularment als congressos europeus i mundials d'Educació Comparada, sempre presentant comunicacions sobre la temàtica escolar des d'una perspectiva internacional; algunes han estat publicades a revistes estrangeres. Gràcies als contactes internacionals ha estat un dels primers professors de la UIB implicat en el programa ERASMUS, primer com a coordinador del Programa de Cooperació Interuniversitària 'Minority Languages and Education' i posteriorment com a tutor d'alumnes i professor visitant. Parla català, castellà, francès, anglès i un poc l'italià, i entén un poc l'alemany. Fora de la universitat, amb la voluntat de lligar la teoria acadèmica amb la praxis ha estat regidor d'educació a l'Ajuntament de Bunyola i representant en el Consell Escolar del CEIP 'Mestre Colom'. En resposta al decret del TIL ha escrit 'Les llengües en els sistemes escolars europeus', en vies de publicació.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22230 - Educació Comparada
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
10728 - Funció Pedagògica

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10728 - Funció Pedagògica
11026 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica 2016-17
22105 - Organització i Gestió Educatives
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
  • Grau d'Educació Primària 2016-17
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
  • Grau d'Educació Primària 2018-19
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22230 - Educació Comparada
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Ciència, tecnologia i societat. Didàctica de la ciència (CTS_DC) Membre
Google+ UIB