Botar al contingut
 

Dr. Jose Andres Lopez Tarazon

personal.uib.cat/ja.lopez
Dr. Jose Andres Lopez Tarazon
Capítol 6 ( CAIB -> Contractat postdoctoral )

Dr. Jose Andres Lopez Tarazon

personal.uib.cat/ja.lopez

Currículum

Currículum breu

Biografia

- Doctor en Ciències de la Terra per la Universitat de Lleida (Excel·lent cum laude) des del 17 de gener de 2011. Títol de la tesi: The sediment budget of a highly erodible catchment. The river Isábena (Ebro basin, Central Pyrenees). Directors de tesi: Dr. Ramon J. Batalla Villanueva i Dr. Damià Vericat Querol.

- Investigador post-doctoral al Departament de Media Ambient i Ciències del Sòl (Universitat de Lleida) des de l'1 de febrer de 2011 fins a l'1 de setembre de 2013.

- Professors de Geografía a la 'School of Natural Sciences and Psychology' de la 'Liverpool John Moores University' des del 2 de setembre de 2013 fins a l'1 de setembre de 2014.

- Investigador Beatriu de Pinós (BP-DGR 2013) al 'Institute of Earth and Environmental Sciences' de la 'University of Potsdam' des del 2 de setembre de 2014 fins al 31 d'agost de 2015.

- Investigador IEF Marie Curie (PIEF-GA-2013-622468) (7th EU Framework Programme) al 'Institute of Earth and Environmental Sciences' de la 'University of Potsdam' des de l'1 de setembre de 2015 fins al 30 d'abril de 2017.

- Investigador Vicenç Mut al 'Mediterranean Ecogeomorphological and Hydrological Connectivity Research Team (MEDhyCON)' del Departament de Geografía de la Universitat de les Illes Balears des de l'1 de maig de 2017 fins l'actualitat.

Investigació

La meva línia de recerca principal es basa en l'estudi del canvi global (entenent-ho com la combinació de canvi climàtic i d'usos del sòl) i la seva afectació a la hidrologia de conques, l'erosió dels sòls i el transport de sediment, la morfodinàmica fluvial i els riscos d'inundació. Per fer tot això utilitzo totes les diferents tècniques innovadores que he aprés durant la meva carrera. El meu objectiu principal és la generació de models nous capaços d'avaluar els efectes del canvi global sobre els escassos recursos hídrics així com sobre els riscos hidro-geomorfològics relacionats amb les crescudes dels rius i la població civil i les infraestructures; a més a més, aquests han d'incloure la predicció i modelització de la evolució futura de la hidrologia, el transport de sediment i les inundacions en diferents àrees de l'ambient mediterrani en base a diferents probables escenaris de canvi global

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21119 - Geografia Rural
21140 - Grans Regions Naturals del Món

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11483 - Treball de Fi de Màster
  • Màster U. en Direcció i Planificació del Turisme 2017-18
21119 - Geografia Rural
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
21140 - Grans Regions Naturals del Món

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Hidrologia i ecogeomorfologia en ambients mediterranis (MEDhyCON) Membre
Google+ UIB