Botar al contingut

Dr. Joan Alfred Amer Fernández

Dr. Joan Alfred Amer Fernández
Professor titular d'universitat
Teoria i Història de l'Educació
  • Despatx B-204segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Des de 2010 és Professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Pertany al Grup de Recerca GIFES (Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social)(http://gifes.uib.eu).

Director de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears (Colonya-Caixa Pollença i UIB).

Treballa en els àmbits dels programes de prevenció i d'intervenció socioeducativa familiar basats en evidència, així com en la pedagogia social, la sociologia de la família i la sociologia de l'educació.

Selecció de publicacions recents:

Orte, C., Marsiglia, F., & Amer, J. (eds.)(2023). Programas de familias para la comunidad. Buenas prácticas en implementación de intervenciones basadas en la evidencia. Octaedro

Orte, C., Amer, J., & Quesada, V. (coord.)(2022). Avances y desafíos en la educación familiar. Programas basados en la evidencia científica. Tirant Humanidades.

Orte, C., Pérez-Padilla, J., Maya, J., Sánchez-Prieto, L., Amer, J., Baena, S., and Lorence, B. (2022). An Integrated Analysis of the Impact of Spanish Family Support Programmes with Informed Evidence. Psicología Educativa

Orte, C., Amer, J., Gomila, M.A., & Pascual, B. (2022). Combining the European Prevention Curriculum (EUPC) and Universal Treatment Curriculum (UTC) in a Master's Degree in Addictions. Addictology, 22, 1, 7-12.

Orte, C., Amer, J., Pascual, B., & Cabellos, A. (2022). Niveles de riesgo en adolescentes en consumo de tabaco y en actitudes hacia el consumo de drogas después de la intervención preventiva 'Programa de Competencia Familiar'. Revista Española de Drogodependencias, 47, 3, 55-68.

Negreiros, J., Ballester, L., Valero, M., & Amer, J. (2021). Systematic review of universal family prevention programs: analysis in terms of efficacy, retention and adherence. Adicciones, 33, 4, 345-358.

Orte, C., Ballester, L. & Amer, J. (eds.) (2020). Educación familiar. Programas e intervenciones basadas en la evidencia. Octaedro.

Ballester, L., Valero, M., Orte, C., & Amer, J. (2020). An analysis of family dynamics: a selective substance abuse prevention programme for adolescents. European Journal of Social Work, 23,1, 93-105.

Sánchez-Prieto, L., Orte, C., Ballester, Ll., & Amer, J. (2019). Can Better Parenting Be Achieved Through Short Prevention Programmes? The Challenge of Universal Prevention through Strengthening Families Program 11-14, Child & Family Social Work, 1-11. DOI: 10.1111/cfs.12717

Orte, C., Ballester, L., Amer, J. & Vives, M. (2019). Building Family Resilience Through an Evidence-Based Program: Results From the Spanish Strengthening Families Program. The Family Journal, 27,3, 1-9.

Orte, C.; Ballester, L.; Pascual, B.; Gomila, M.A.; Amer, J. (2018). Las competencias de los formadores en el Programa de Competencia Familiar, un programa de educación familiar basado en la evidencia. Revista Complutense de Educación, 28 (2), 33-46.

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M.(2017). Training of practitioners and beliefs about family skills in family-based prevention programmes. British Journal of Guidance and Counselling, 45, 5, 573-582.

Valero, M., Ballester, L., Orte, C., & Amer, J. (2017). Meta-analysis of family-based selective prevention programs for drug consumption in adolescence. Psicothema, 29, 3, 299-305.

Orte, C., Fernández-de-Álava, M., & Amer, J. (2017). A Review of Prevention Programmes from a Gender Perspective. Adiktologie, 17, 3, 208-218.

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M. (2017). Género y cambio de actitudes ante el consumo de drogas. Los efectos del Programa de Competencia Familiar con adolescentes (12-14 años). Universitas Psychologica, 16, 4.

Orte, C., Ballester, L., Vives, M., Amer, J., & March, M.X. (2016). Cultural adaptation of family evidence-based drug prevention programs in Spain. In M. Israelashvili & J.Romano (Eds.). The Cambridge Handbook of International Prevention Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M. (2015). Assesing the role of facilitators in evidence-based family prevention programs via Delphi technique. Families in Society, The Journal of Contemporary Social Services, 95, 4, 236-244.

Orte, C., Ballester, L. & Amer, J. (2015). The Strengthening Families Program in Spain: A long-term evaluation. Journal of Children's Services, 10,2, 101-119.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10900 - Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2020-21
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
10985 - Investigacions Sociològiques i Antropològiques Avançades sobre la Família i el Parentiu
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
11048 - Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora Avançada
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta