Botar al contingut

Dra. Margarita Vives Barceló

Dra. Margarita Vives Barceló
Professora Permanent laboral
Teoria i Història de l'Educació
  • Despatx B-204segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Marga Vives treballa a la Universitat de les Illes Balears des de 2007, iniciant la seva experiència professional com a professora associada i compaginant-lo amb tasques de coordinadora de l'equip de suport d'un centre d'educació primària de les Illes Balears. Actualment és professora contractada doctora interina a la UIB i membre de l'equip de recerca GIFES. Les seves línies de recerca se centren en programes de prevenció familiar basats en l' evidència, gerontologia educativa, aprenentatge al llarg de tota la vida, gestió de conflictes, mediació, inadaptació infantil i juvenil i relacions intergeneracionals. Les seves aportacions cientificotècnics es relacionen directament amb aquestes línies de recerca, a través de projectes internacionals, nacionals i autonòmics i a través de docència en Màsters de diferents universitats, en graus i en postgraus. Completant aquesta docència, desenvolupament de la gestió acadèmica, com a coordinadora de matèria en el grau de Pedagogia, presidenta de la Comissió de Garantia de Qualitat del Màster en Intervenció Socioeducativa en Menors i Família (UIB) o, anteriorment, tutora pedagògica i coordinadora dels dos postgraus. Actualment, co-directoa de l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears, vocal de l'Anuari de l'Envelliment i l'Anuari de l'Educació. Subdirectora del Laboratori d'Investigació sobre Famílies i Modalitats de Convivència (LIFAC)

Un dels eixos de la seva trajectòria professional ha estat la vinculació amb el Grup de Recerca i Formació Educativa i Social (GIFES), a través del qual s'han adaptat culturalment, implementat i avaluat diferents versions de l'Strengthening Families Program en prevenció selectiva (7-12,12-16), la versió de prevenció universal (11-14) i la versió actualitzada del PCF 12-16, PCF-AFECT on es fa especial incidència en addiccions amb i sense substàncies i en l' educació afectivosexual dels adolescents a Espanya; treball realitzat a través de diferents projectes nacionals i autonòmics. Els resultats de les implementacions des del 2005 han demostrat resultats positius i significatius en els seus objectius, com són la millora de la comunicació i clima familiar, la competència parental, les habilitats socials i la millora en conductes problemes. El treball durant aquestes dècades han permès comprovar el manteniment d' aquests resultats en estudis longitudinals i realitzar un procés de millora contínua en els diferents aspectes del programa, com és la formació de formadors.

Els interessos i objectius cientificotècnics a mitjà/llarg termini, tenint en compte aquest procés de millora i la seva formació i experiència laboral prèvia en educació, s'enfoquen al desenvolupament i implementació de programes familiars en prevenció universal en context educatiu, fent especial incidència en la relació família-escola. Col·labora amb l'Institut de Convivència i Èxit Escolar de foma regular, des del curs 2022-2023 a través d'un conveni de col·laboració entre aquesta institució i la UIB.

Les altres línies de recerca encaixen perfectament en aquest eix principal, ja que les experiències professionals prèvies en centres educatius amb un alt índex d' alumnat amb necessitats educatives específiques, la docència relacionada amb la inadaptació infantil i juvenil i la gestió de conflictes permeten aportar i investigar en aquests aspectes a través de les diferents implementacions i avaluacions del programa. Membre de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS) on col·labora amb la Comissió Institucional que treballa en un protocol de mediació de conflictes.

Finalment, les línies relacionades amb la gent gran (aprenentatge al llarg de tota la vida, relacions intergeneracionals, qualitat de vida, edatisme,...) no només es relacionen amb la millora del programa per a la seva adaptació en famílies multigeneracionals sinó que permeten també una transferència del coneixement a nivell científic, a través de diferents publicacions en revistes i congressos nacionals i internacionals i una transferència del coneixement a la societat a través de organismes dels quals és membre (Observatori de Persones Majors de Mallorca) i a través de diferents conferències i docència en, per exemple, Programes Universitaris per a Majors o en la coordinació del projecte prurianual amb IMAS i l'Observatori de Persones Grans de Mallorca

Es poden consultar les actualitzacions del curriculum a través de la web del grup d'investigació GIFES (https://gifes.uib.cat/) o del laboratori LIFAC (https://lifac.uib.cat/)

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/02/2024 31/07/2024 dimecres 10.00 12.00 GC B-204

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula
10896 - Mediació en Contextos Socials i Educatius
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
11045 - Tèc. d'Interv. Educ. i Conductuals en Infància, Adolescència i Família
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora Avançada
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2021-22, 2022-23
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22307 - Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I
22310 - Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22317 - Gerontologia Educativa
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta