Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Caterina Thomàs Vanrell

personal.uib.cat/caterina.thomas
Dra. Caterina Thomàs Vanrell
Ajudanta
Sociologia

  Dra. Caterina Thomàs Vanrell

  personal.uib.cat/caterina.thomas

  Currículum

  Currículum breu

  Els meus principals interessos de
  recerca són la migració internacional,
  les transicions educatives al mercat
  laboral i l'aplicació de mètodes mixts
  en ciències socials. Tenc una especialpredilecció per la reflexió i
  desenvolupament de diferents
  temàtiques de recerca des de la
  perspectiva de l'anàlisi de les xarxes
  socials (Social Network Analysis).
  El 2017 vaig defensar la meva tesi
  doctoral que s'interroga sobre les
  dinàmiques de recerca de feina en el marc intra-europeu per part de joves i adults en un context de post-recessió, a la qual vaig aplicar l'anàlisi de les 

  xarxes personals i de les cadenes relacionals de la població estudiada.

  L'objectiu principal és analitzar l'accés als recursos dels joves espanyols en l'accés al treball i l'assentament a Toulouse (França).

  Currículum breu

  Els meus principals interessos de recerca són la migració internacional, les transicions

  educatives al mercat laboral i l'aplicació de mètodes mixtes de recerca en ciències socials. 

  Tenc una especial predilecció per la reflexió i el desenvolupament de diferents temàtiques de

  recerca des de la perspectiva de l'anàlisi de les xarxes socials (Social Network Analysis). 

  Realitz l’exercici de l’activitat docent en base als principis de l’aprenentatge cooperatiu i 

  inclusiu.

  El 2017 vaig defensar la meva tesi doctoral en sociologia i educació inclusiva, la qual

  s'interroga sobre les dinàmiques de recerca de feina en el marc intra-europeu per part de joves i adults en un context de post-recessió, a la qual vaig aplicar l'anàlisi de les xarxes personals i de

  les cadenes relacionals de la població estudiada. L'objectiu principal és analitzar com una mostra de joves i adults nascuts i havent viscut gran part de la vida a l’Estat espanyol obtenen els

  recursos formals i informals necessaris per trobar una feina i desplaçar-se i instal-lar-se a 

  Tolosa (França).

  Docència

  Horari de tutories

  Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Pla/campus on la imparteix
  21905 - Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
  22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
  22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Estudi on la va impartir
  22314 - Formació i Inserció Sociolaboral

  Recerca

  Grups de recerca

  Grup Tipus de participació
  Educació i ciutadania (EIC) Col·laboradora
  Google+ UIB