Botar al contingut
Escoltar
 

Josep Maria Domínguez Vallès

Josep Maria Domínguez Vallès
Professor associat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

  Josep Maria Domínguez Vallès

  Currículum

  Currículum breu

  Llicenciatura en Ciències Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona, 1985)

  Certificat Aptitud Pedaògica (ICE Universitat Autònoma de Barcelona , 1985)

  ISE II  (Integrated skills in English). Trinity College, 2013 (equivalent al nivell B2 d’anglès, segons al MERCL)

  Docència a Universitat Politècnica de Catalunya cursos 1985-86 i període 1988-1990

  Docència a Universitat  de les Illes Balears. Professor associat als Departament de Matemàtiques i Informàtica. . Cursos 1997-2001. Cursos 2009-1019

  Docència a IES cursos 1986 a 2001. 

  Docència a Centres d'Educació de Persones Adultes períodes 2001 a 2011 i 2014 a 2019

  Assessor de formació de professorat període 2011-2014.

  Al llarg d’aquests cursos, he exercit diferents càrrecs: director CEPA, vicedirector d’institut. Cap d’estudis a IES, secretari a CEPA, cap de departament, coordinador d’àrea, tutor, coordinador TIC.

  Publicacions: DOMINGUEZ VALLÈS, Josep Maria, AMER RAMON, Rafel. Àlgebra lineal. Problemes resolts. Edicions UPC. 1996. ISBN 9788489636262

  Docència

  Horari de tutories

  Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2020-21

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Informació a l'estudi on l'imparteix
  22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
  22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
  22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
  22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària
  22113 - Didàctica de les Matemàtiques I
  22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2016-17
  22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
  Google+ UIB