Botar al contingut
 

Josep Maria Domínguez Vallès

Josep Maria Domínguez Vallès
Professor associat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Josep Maria Domínguez Vallès

Currículum

Currículum breu

Llicenciatura en Ciències Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona, 1985)

Certificat Aptitud Pedaògica (ICE Universitat Autònoma de Barcelona , 1985)

ISE II  (Integrated skills in English). Trinity College, 2013 (equivalent al nivell B2 d?anglès, segons al MERCL)

Docència a Universitat Politècnica de Catalunya cursos 1985-86 i període 1988-1990

Docència a Universitat  de les Illes Balears. Professor associat als Departament de Matemàtiques i Informàtica. . Cursos 1997-2001. Cursos 2009-1019

Docència a IES cursos 1986 a 2001. 

Docència a Centres d'Educació de Persones Adultes períodes 2001 a 2011 i 2014 a 2019

Assessor de formació de professorat període 2011-2014.

Al llarg d?aquests cursos, he exercit diferents càrrecs: director CEPA, vicedirector d?institut. Cap d?estudis a IES, secretari a CEPA, cap de departament, coordinador d?àrea, tutor, coordinador TIC.

Publicacions: DOMINGUEZ VALLÈS, Josep Maria, AMER RAMON, Rafel. Àlgebra lineal. Problemes resolts. Edicions UPC. 1996. ISBN 9788489636262

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2016-17
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
Google+ UIB