Botar al contingut
 

Jaume Andreu Galmés

personal.uib.cat/jaume.andreu
Jaume Andreu Galmés
Professor titular d'escola universitària
Història de l'Art

Jaume Andreu Galmés

personal.uib.cat/jaume.andreu

Currículum

Currículum breu

Jaume Andreu Galmés és des del 2003 professor titular d'Història de l'art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. Llicenciat en Història de l'art per la UIB.

Des del 1998 imparteix docència a la UIB, bàsicament en els estudis d'Història de l'Art i de Turisme. La major part d'assignatures que ha impartit i imparteix  en dits estudis estan relacionades amb continguts de la gestió del Patrimoni Cultural, i els seus itineraris, i amb l'art i arquitectura popular. Aquests continguts també han centrat la seva docència en diferents màsters sobre l'anàlisi del paisatge i el patrimoni, així comd'intervenció en espais turístics i hotelers. Ha coordinat i impartit docència en diversos cursos sobre anàlisi i diseny d'itineraris culturals i naturals a les Illes Balears.

Pel que fa a la recerca, participa en diversos projectes d'investigació relacionats amb la gestió del patrimoni cultural i amb la presència de dit patrimoni dins el paisatge. Ha participat en nombrosos congresos i jornades que han tractat sobre diferents aspectes de gestió del Patrimoni cultural  o  sobre diferents temes de la Història de l'Art, com l'urbanisme medieval o l'arquitectura  i cultura popular. Sobre aquests temes també se centren les seves publicacions, entre les que destaquen nombrosos articles i una desena de llibres.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/02/2019 31/07/2019 dimarts 11.00 12.00 BB07 Ramon Llull

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20257 - Art i Arquitectura Popular
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
20541 - Itineraris Culturals i Naturals
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20257 - Art i Arquitectura Popular
20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art
  • Grau d'Història de l'Art 2017-18
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme
20541 - Itineraris Culturals i Naturals

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Patrimoni cultural i artístic Membre
Google+ UIB