Botar al contingut
Obert el termini d'admissió per canvi de seu
Del 13 de maig a les 9.30 h al 31 de maig a les 23.59 h de 2024

Dra. Francisca Comas Rubí

Dra. Francisca Comas Rubí
Catedràtica d'universitat
Teoria i Història de l'Educació
 • Despatx C-104primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Doctora en Ciències de l'Educació (2000). Catedràtica d'Universitat de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació a la Universitat de les Illes Balears. Te reconeguts 5 quinennis de docència i 3 sexennis de recerca. Investigadora principal del Grup d'Estudis d'Història de l'Educació (IRIE-UIB). Ha centrat la seva recerca en la història de l'educació a l'època contemporània, concretament en temàtiques relacionades amb la història de la infància i joventut, els moviments de renovació pedagògica contemporanis, la pràctica escolar, la fotografia com a font per a la història de l'educació i la història pública de l'educació. Ha participat com a investigadora en un projecte I+D+i sobre moviments juvenils. Des de l'any 2007 fins ara ha dirigit, com a investigadora principal, cinc projectes R + D + I, tres sobre fotografia com a font per a la història de l'educació (HUM2007-61420, EDU2011-23831, EDU2014-52498-C2-2-P), un sobre pràctica escolar (EDU2017-82485-P) i el més recent, en execució, sobre història pública de l'educació (PID2020-113677GB-I00 finançat per MCIU/AEI/10.13039/501100011033). Fruit d'aquesta tasca de recerca són alguns llibres monogràfis i nombrosos articles en revistes científiques d'alt impacte internacional.

Ha impartit docència en la llicenciatura en Pedagogia i la diplomatura en Educació Social i Magisteri. Actualment imparteix docència en el Grau de Pedagogia i en els Màsters Universitaris en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família(MIS3) i en Investigació i Intervenció Psicoeducativa (MIIP).

Ha estat vicedegana de la Facultat d'Educació, subdirectora de l'ICE i subdirectora de l'IRIE. Actualment és directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2023-24

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10888 - Història de la Família i de la Infància
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2020-21, 2021-22
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
10986 - Darreres Aportacions sobre Història de la Família, la Infància i Adolescència a Europa
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21, 2021-22
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21, 2022-23
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora Avançada
 • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2022-23
11864 - Metodologia Qualitativa
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11897 - Accés a l'Educació i Desenvolupament Comunitari
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2021-22
22155 - Formació Musical
 • Grau d'Educació Primària2020-21
22200 - Història de l'Educació
22201 - Psicologia del Desenvolupament
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
22229 - Pedagogia Contemporània
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22312 - Educació de Persones Adultes
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioeducativa en els Problemes de Conducta
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup d'Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE) Investigadora principal

Publicacions

 

Barceló Bauzà, G. Comas Rubí, F.; Sureda Garcia, B. (2016), Abriendo la caja negra: la escuela pública española de postguerra/Opening the Black Box: post-war Spanish state schools, Revista de Educación, 371, 61-82

González Gomez, S.; Comas Rubí, F. (2016), Photography and construction of school memory / Fotografia e costruzione della memoria da scuola / Fotografía y construcción de la memoria escolar, History of Education & Children's Literature, XI, 1, pp. 215-236

González Gómez, S.; Comas Rubi, F.; Sureda Garcia, B. (2017) La renovación escolar del Ayuntamiento de Barcelona y su difusión fotográfica (1908-1936) / The educational renovation of the Barcelona City Council and its photographic diffusion (1908-1936), Revista Española de Pedagogía, 75 (268), 519-539

Barceló Bauzà, G.; Comas Rubí, F; del Pozo Andrés, M.M. (2018) La práctica escolar durante los primeros años del Franquismo, História da Educação, 22(54), 334-357.

Miquel Lara, A.; Sureda Garcia, B.; Comas Rubí, F. (2018), Social and educational modernisation in Spain: the work of Segell Pro Infància in Catalonia (1933-1938), Paedagogica Historica: International journal of the history of education, 54 (4): 410-432

Comas Rubí, F.; González Gómez, S. (2020), Professional press for teachers as a source to study schooling practice: 'El Magisterio Balear' (1873-1916). History of Education and Children's Literature, XV, 2, 111-129.

Comas Rubí, F.; González Gómez, S. (2020), Natura et urbis in the socio-educational renovation of Barcelona City Council (1909-1933), History of Education, 49(4), pp. 476-497.

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta