Botar al contingut
Escoltar
 

Salvadora Ginard Martínez

Salvadora Ginard Martínez
Professora associada
Dret Constitucional
 • Despatx DA220 / Associats Dret PúblicSegon pisGaspar Melchor de Jovellanos

  Salvadora Ginard Martínez

  Currículum

  Currículum breu

   

  Professora: Salvadora Ginard Martínez

  Professora associada

  Dret Constitucional

  Activitat professional

  Va ser lletrada del Règim Jurídic de la Conselleria de Funció Pública, des de l'1 d'octubre de 1993 fins al 31 de desembre de 1993; lletrada de la Comunitat Autònoma, des del dia 1 de gener de 1994 fins el dia 31 de març de 1995; Lletrada en Cap del Servei d'Assumptes Jurídics del Consell Consultiu de les Illes Baleares des de 1995, plaça que ocupa actualment.

   

  Formació acadèmica:

  Llicenciada en dret per la Universitat de les Illes Balears (promoció 1986-1991).

   

  Trajectòria docent:

  Professora Associada a la Universitat de les Illes Balears de l'Àrea de coneixement de Dret Constitucional del Departament de Dret Públic des del dia 1 d'octubre de 1998, si bé durant el període que va entre setembre de 2001 fins agost de 2013 ha exercit la docència per a les pràctiques de la branca de Dret Públic ('Practicum'). Actualment és professora de l'assignatura 'Estat, Sistemes Polítics i Constitució'.

  Ha col.laborat puntualment en algún curs de  formació de l'Escola Balear de l'Administració Pública i estat conferenciant sobre diferents temes en el Col·legi d'Advocats i en el Col.legi de Graduats Socials.

   

  Trajectòria investigadora

  El·laboració d'un estudi sobre la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 1995; Estudis sobre la Doctrina del Consell Consultiu de 1997 sobre 'Modificación del Planeamiento Urbanístico que implique una diferente zonificación o uso de zonas verdes o espacios libres', sobre 'Responsabilidad Patrimonial de les Administraciones Públicas', i 'Procedimiento de elaboración de disposiciones generales administrativas'; ha publicat l'article sobre 'La Revisión de Oficio: análisis tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la Ley 4/1999, de 13 de enero'. Boletín Mensual de la Revista 'Aranzadi Administrativo', núm. 12, de enero de 2000 (pàgines 1, 2, 3 i 4).

  Va fer els comentaris als articles 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168 i 169 de la Constitució espanyola. 'La Constitució Espanyola. Anotacions des de la perspectiva balear',  Institut d'Estudis Autonòmics, maig de 2005; així com els comentaris als articles 13, 15, 33 i  36 de l'Estatut d'Autonomia a 'Comentaris a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears'. Editorial Thomson. Civitas i el Parlament. 2008. (en commemoració del 25è aniversari del Parlament de les Illes Balears); va elaborar un informe sobre Tècnica Normativa en la Doctrina del Consell Consultiu de las Illes Balears (Publicada a la Revista Española de la Función Consultiva).

  Altres

  Ha assistit als Seminaris Permanents i no permanents, organitzats per l'Àrea de Coneixement de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears;  també ha assistit a diferents jornades el contingut de les quals tenen a vuere amb el dret constitucional i les funcions pròpies de la seva plaça com a lletrada en cap del Servei d'Assumptes Jurídics del Consell Consultiu de les Illes Balears, especialment a les jornades de lletrats i lletrades de consells consultius autonòmics.

  Docència

  Horari de tutories

  Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Pla/campus on la imparteix
  20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Estudi on la va impartir
  20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
  Google+ UIB