Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Rafael Jiménez López

personal.uib.cat/rafa.jimenez
Dr. Rafael Jiménez López
Professor titular d'universitat
Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Despatx A-213Segons pisGuillem Cifre de Colonya

  Dr. Rafael Jiménez López

  personal.uib.cat/rafa.jimenez

  Currículum

  Currículum breu

  Rafael Jiménez és professor titular del departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i pertany a l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.
  Llicenciat en Psicologia per la UIB, en 1998, i concedit premi extraordinari de llicenciatura.
  Doctor en Psicologia per la UIB, en 2003.
  Membre del grup de recerca Anàlisi de dades de la UIB.

  Experiència investigadora: 28 articles en revistes científiques, 14 dels quals publicats en revistes indexades en el Journal Citation Reports (JCR) de la Web of Science (WoS); 1 llibre i 1 capítol de llibre; més de 90 contribucions a congressos, de les quals més de 30 són internacionals; participació en 4 projectes de recerca competitius a nivell nacional. La línia de recerca permanent desenvolupada durant tots aquests anys s'ha centrat en l'estudi i aplicació de metodologies i tècniques estadístiques avançades per l'obtenció de models de coneixement, en dos direccions d'interès: 1. Aplicacions en el camp de l'anàlisi de dades i la mineria de dades (regles d'associació, tècniques de segmentació, arbres de decisió, xarxes neuronals artificials, etc.); 2. Aplicacions en camps substantius de les Ciències del Comportament (comportament de consum i abús de drogues, estudi de l'actitud i ansietat cap a l'estadística).

  Experiència docent: àmplia trajectòria docent dins l'àrea de Metodologia del Comportament, Ciències Socials i de la Salut, i de manera específica en Estadística Aplicada. Ha impartit diverses matèries en grau, màster i doctorat, tals com estadística aplicada bàsica i avançada, modelat estadístic, modelat en mineria de dades, disseny i implementació d'enquestes en línia, psicologia basada en l'evidencia.

  Experiència en gestió acadèmica: càrrec de vicedegà i cap d'estudis de la Facultat de Psicologia de la UIB des de maig de 2007 fins octubre de 2016.

  Docència

  Horari de tutories

  Hores de tutoria del professor
  Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
  17/02/2020 17/07/2020 dimarts 14.00 15.00 A-213 (Ed. Guillem Cifre de Colonya)

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2020-21

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Pla/campus on la imparteix
  21360 - Avaluació de Programes en Psicologia
  21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
  21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
  21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
  21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia
  10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ...

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Estudi on la va impartir
  10721 - Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d'Informació Oculta en les ...
  11026 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2019-20
  21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
  21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia
  21358 - Psicologia Basada en l'Evidència
  21361 - Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia

  Recerca

  Grups de recerca

  Grup Tipus de participació
  Anàlisi de dades Membre
  Google+ UIB