Botar al contingut
 

Antonio Alberto Artigues Bonet

personal.uib.cat/artigues.geografia
Antonio Alberto Artigues Bonet
Professor titular d'escola universitària
Geografia Humana

Antonio Alberto Artigues Bonet

personal.uib.cat/artigues.geografia

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. DEA en Geografía Humana per la Universitat de les Illes Balears. Profesor TEU de Geografía Humana al si del Departament de Ciències de la Terra de la  Universitat de les Illes Balears.

Després d'un període inicial en que el seu interès i tasca investigadora es centrà en la geografia dels transports (anàlisi topològica de xarxes), s'ha centrat en l'estudi del procés de transformació turística i els seus impactes territorials, fent particular atenció dels aspectes urbans i socials.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 12/07/2019 dilluns 18.30 19.30 despatx n. 38 / Edifici Beatriu de Pinós
10/09/2018 12/07/2019 dimecres 18.30 19.30 despatx n. 38 / Edifici Beatriu de Pinós
11/02/2019 12/07/2019 dimarts 16.00 17.15 despatx n. 38 / Edifici Beatriu de Pinós
11/02/2019 12/07/2019 dijous 16.00 17.30 despatx n. 38 / Edifici Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21116 - Geografia de la Indústria
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I
21128 - Pràctiques Externes de Geografia II
20501 - Recursos Territorials
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
1640 - Planificació del Terciari
1676 - Didàctica de la Geografia
20501 - Recursos Territorials
21116 - Geografia de la Indústria
21124 - Didàctica de la Geografia
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I
21128 - Pràctiques Externes de Geografia II
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
21142 - Planificació dels Serveis

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sostenibilitat i territori (GIST) Membre
Google+ UIB