Botar al contingut
 

Dr. Francesc Xavier Bornas Agustí

personal.uib.cat/xavier.bornas
Dr. Francesc Xavier Bornas Agustí
Catedràtic d'universitat
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Dr. Francesc Xavier Bornas Agustí

personal.uib.cat/xavier.bornas

Currículum

Currículum breu

El marc conceptual de la meva recerca actual és la Teoria dels Sistemes Dinàmics. El camp psicològic en què se centra la recerca és el de l'ansietat en adolescents. Concretament ens interessen (a) les trajectòries que segueix la simptomatologia ansiosa al llarg de la primera adolescència (11-14 anys), (b) les relacions entre aquestes trajectòries i alguns factors temperamentals (p.ex. la sensibilitat al càstig), (c) les característiques dinàmiques dels senyals cardíacs en adolescents amb elevada i reduïda simptomatologia, i (d) les fluctuacions de l'estat d'ànim, l'ansietat i algunes estratègies de regulació emocional en finestres temporals de diferent longitud (fins a 100 dies). Tota aquesta recerca ha estat i és finançada pels projectes del Plan Nacional PSI2012-34780 (IP Dr. Xavier Bornas) i PSI2016-78403-P (IP Dra. Maria Balle).

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21372 - Clínica, Caos i Sistemes Dinàmics
21369 - Teràpies Cognitives
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
11585 - Fonaments Científics de la Psicologia Sanitària
11248 - Introducció a la Neurodinàmica
11587 - L'Avaluació i Diagnòstic en Psicologia de la Salut: Models i Factors Psi

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10546 - Principis de Neurodinàmica
  • Màster Universitari d'Enginyeria Electrònica 2013-14
  • Màster Universitari de Neurociències 2013-14
11248 - Introducció a la Neurodinàmica
11254 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Neurociències 2017-18
11585 - Fonaments Científics de la Psicologia Sanitària
11587 - L'Avaluació i Diagnòstic en Psicologia de la Salut: Models i Factors Psi
11590 - La Intervenció en Psicologia de la Salut: Nivells i Factors Psicològics Imp
  • Màster Universitari de Psicologia General Sanitària 2016-17
1240 - Teràpies Cognitives
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica
21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia
21369 - Teràpies Cognitives
21372 - Clínica, Caos i Sistemes Dinàmics

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologia Clínica (CANCLIP) Membre
Google+ UIB