Botar al contingut
Escolta

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
  • Despatx A-117Primer pisGuillem Cifre de Colonya
  • Despatx B-103Primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Mestre, Llicenciat i Doctor en Pedagogia, professor Titular d'Universitat de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Actualment és el degà de la Facultat d'Educació de la UIB. És membre del consell de redacció de diverses revistes, coordinador del 'Grupo Palma para la Mejora de la Formación Inicial del Profesorado' i membre de consells editorials de col·leccions pedagògiques d'àmbit estatal i internacional. Forma part del comitè científic de l'Observatori Internacional de la Professió Docent i de la junta directiva de la Societat Catalana de Pedagogia. Ha estat vicedegà i cap d'estudis de Pedagogia a la Facultat d'Educació de la UIB (2004-2010), director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB (2011-2016), director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (2015-2016), president del Consell Escolar de Mallorca (2016-2019) i coordinador del Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de Mestre i de Professorat de secundària (PM_FIP) (2017-2020). També ha dirigit diversos postgraus i màsters universitaris de recursos humans, de gestió cultural, de formació de formadors i de directors de centres educatius. Ha estat representant de la UIB al Consell Escolar de les Illes Balears durant vuit anys. És membre del grup de recerca Educació i Ciutadania de l'IRIE-UIB.

Línies d'investigació

- Itineraris formatius i laborals

- Integritat acadèmica

- Formació del professorat

- Educació ambiental

Darrers projectes de recerca competitius en què ha participat / participa

- La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención (2020-2024) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

- Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (2014-2018) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

- Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes (2012-2014) (REDU).

Publicacions seleccionades dels darrers cinc anys

- Oliver, M.F.; Amorós, J. & Sureda, J. (2020). La Formación Inicial del Profesorado en los pactos educativos autonómicos. El caso de las Illes Balears. Crónica. Revista científico profesional de la Pedagogía y Psicopedagogía, 5, 65-80.

- Salvà, F., Ruíz, M., Psifidou, I. & Oliver, M.F. (2020). Formación Profesional de grado medio y abandono temprano de la educación y la formación en España: una aproximación territorial. Bordon, 72(4), 95-116.

- Salvà, F.; Tugores, M.; Adame, T. & Oliver, M.F. (2017). La inserción laboral de los jóvenes y las jóvenes con titulación de formación profesional de grado medio y superior en España. Educar, 53(2), 357-378.

- Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F. & Comas-Forgas, R. L. (2016). Medidas para la mejora de la formación inicial de los maestros según el profesorado de un departamento de pedagogía. Bordón, 68(2), 155-168.

- Oliver-Trobat, M.F.; Forteza-Forteza, D. & Urbina-Ramírez, S. (2015). Análisis del perfil competencial del profesorado europeo. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 19(2) 281-301.

- Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R. L. & Oliver-Trobat, M.F. (2015). Plagio académico entre alumnado de secundaria y bachillerato: diferencias en cuanto al género y la procrastinación. Comunicar, 44, 103-111.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
30/09/2020 29/09/2021 dimecres 09.00 10.00 Per videoconferència concertada per correu electrònic (també es pot concertar una tutoria amb un altre horari prèviament pactat)

Direcció de tesis

Director de tesis al curs 2021-22 al següents programes de doctorat:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10693 - Processos i Contextos Educatius
10725 - Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors
  • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2016-17, 2017-18
11024 - Planificació i Gestió de la Formació
  • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2016-17, 2017-18
11026 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20
  • Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2020-21
22006 - Organització i Gestió Educatives
  • Grau d'Educació Infantil2016-17
  • Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)2016-17
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22105 - Organització i Gestió Educatives
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2016-17
  • Grau d'Educació Primària (Pla 2009)2016-17
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB