Botar al contingut

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
  • Despatx A-117primer pisGuillem Cifre de Colonya
  • Despatx A-114 / Deganatprimer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Mestre, Llicenciat i Doctor en Pedagogia, professor Titular d'Universitat de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Actualment és el degà de la Facultat d'Educació de la UIB i vicepresident de la 'Conferencia de Decanos/as de Educación'. És membre del consell de redacció de diverses revistes, coordinador del 'Grupo Palma para la Mejora de la Formación Inicial del Profesorado' i membre de consells editorials de col·leccions pedagògiques d'àmbit estatal i internacional. Forma part del comitè científic del Programa PROA + del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de l'Observatori Internacional de la Professió Docent i de la junta directiva de la Societat Catalana de Pedagogia. Ha estat vicedegà i cap d'estudis de Pedagogia a la Facultat d'Educació de la UIB (2004-2010), director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB (2011-2016), director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (2015-2016), president del Consell Escolar de Mallorca (2016-2019) i coordinador del Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de Mestre i de Professorat de secundària (PM_FIP) (2017-2020). També ha dirigit diversos postgraus i màsters universitaris de recursos humans, de gestió cultural, de formació de formadors i de directors de centres educatius. Ha estat representant de la UIB al Consell Escolar de les Illes Balears durant vuit anys. És membre del grup de recerca Educació i Ciutadania de l'IRIE-UIB.

Línies d'investigació

- Itineraris formatius i laborals

- Integritat acadèmica

- Formació del professorat

- Educació ambiental

Darrers projectes de recerca competitius en què ha participat / participa

- La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención (2020-2024) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

- Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (2014-2018) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

- Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes (2012-2014) (REDU).

Publicacions seleccionades dels darrers cinc anys

- Oliver-Trobat, M. F. (2023). Las pruebas de admisión a los estudios de Maestro: Aristas y oportunidades. Didacticae, 14, 1a-3a. https://doi.org/10.1344/did.2023.14.1-3

- Álvarez-García, O., Sureda-Negre, J., Comas-Forgas, R. & Oliver-Trobat, M.F. (2023). The Spanish population's interest in climate change based on Internet searches. Humanities & Social Sciences Communications, 10(1), 1-9
https://doi.org/10.1057/s41599-023-01736-5

- Aguilar, E., Salvà, F., Imbernon, F., & Oliver, M. F. (2023). Influence of qualifications in initial training on the professional development and motivation of primary teachers in the Balearic Islands. European Journal of Teacher Education, 46(2), 308-330. https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1912005

- Oliver, M.F. & Rosselló, M.R. (Coord.) (2022). Transformant la formació inicial del professorat: el paradigma realista. Lleonard Muntaner Editors.

- Oliver, M.F.; Rosselló, M.R.; Comas, R.L.; Calvo, A.M. & Sureda, J. (2021). Modelo para las pruebas de admisión a los estudios de maestro a partir de un proceso de diseño participativo. Revista de educación, 393, 261-291.

- Oliver, M.F.; Cerdà, A.; Guerrero, M.A.; Bocchio, C. (2021). La influencia de las emociones en la educación secundaria ante la COVID-19: Un estudio desde la percepción de las familias. En: Innovación e investigación educativa para la formación docente, p. 1407-1421. Editorial Dykinson.

- Oliver, M.F.; Amorós, J. & Sureda, J. (2020). La Formación Inicial del Profesorado en los pactos educativos autonómicos. El caso de las Illes Balears. Crónica. Revista científico profesional de la Pedagogía y Psicopedagogía, 5, 65-80.

- Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F. & Comas-Forgas, R. L. (2020). Improving the Training of Primary School Teachers: Agreements and Disagreements Between Active Teachers and University Professors. Educational Practice and Theory, 42(2), 79-104

- Salvà, F., Ruíz, M., Psifidou, I. & Oliver, M.F. (2020). Formación Profesional de grado medio y abandono temprano de la educación y la formación en España: una aproximación territorial. Bordon, 72(4), 95-116.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10693 - Processos i Contextos Educatius
10728 - Funció Pedagògica
  • Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2021-22, 2022-23
11026 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2018-19, 2019-20
  • Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica2020-21, 2022-23
11890 - Polítiques, Programes i Estratègies de Suport a les Transicions Educatives i Laborals de Persones amb Baix Nivell Educat
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
  • Grau d'Educació Infantil2018-19
  • Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)2018-19
22105 - Organització i Gestió Educatives
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta