Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

personal.uib.cat/m.oliver
Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx A-117Primer pisGuillem Cifre de Colonya
 • Despatx B-103Primer pisGuillem Cifre de Colonya

  Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat

  personal.uib.cat/m.oliver

  Currículum

  Currículum breu

  Doctor en Pedagogia, professor Titular d'Universitat de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Actualment és el president del Consell Escolar de Mallorca. És membre del consell de redacció de diverses revistes i membre de consells editorials de col·leccions pedagògiques d'àmbit estatal i internacional. Forma part del comitè científic de l'Observatori Internacional de la Professió Docent. Ha estat director de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB (2011-2016) i el primer director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (2015-2016). També fou vicedegà i cap d'estudis de Pedagogia a la Facultat d'Educació de la UIB (2004-2010). Ha dirigit diversos postgraus i màsters universitaris de recursos humans, de gestió cultural, de formació de formadors i de directors de centres educatius. Ha estat representant de la UIB al Consell Escolar de les Illes Balears durant vuit anys. És membre del grup de recerca Educació i Ciutadania de l'IRIE-UIB.

  Línies d'investigació

  - Itineraris formatius i laborals

  - Integritat acadèmica

  - Formació del professorat

  - Educació ambiental

  Darrers projectes de recerca competitius en què ha participat / participa

  - Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (2014-2017) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

  - Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes (2012-2014) (REDU).

  - Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica (2010-2013) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

  - El plagio académico entre el alumnado de educación secundaria obligatoria de las Islas Baleares (2010-2013) (I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad).

  - Estudio sobre la situación profesional de los educadores y educadoras ambientales en España (2007-2012) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

  - Competences of Professional Educators in Europe (COPE) (2008-2010) (Unió Europea).

  Publicacions seleccionades dels darrers cinc anys

  - Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F. & Comas-Forgas, R. L. (2016). Medidas para la mejora de la formación inicial de los maestros según el profesorado de un departamento de pedagogía. Bordón, 68(2), 155-168.

  - Oliver-Trobat, M.F.; Forteza-Forteza, D. & Urbina-Ramírez, S. (2015). Análisis del perfil competencial del profesorado europeo. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 19(2) 281-301.

  - Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R. L. & Oliver-Trobat, M.F. (2015). Plagio académico entre alumnado de secundaria y bachillerato: diferencias en cuanto al género y la procrastinación. Comunicar, 44, 103-111.

  - Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F.; Catalán-Fernández, A. & Comas-Forgas, R. (2014). Environmental education for sustainability in the curriculum of primary teacher training in Spain. International Research in Geographical and Environmental Education, 23(4), 281-293.

  - Salvà-Mut, F.; Oliver-Trobat, M. F. & Comas-Forgas, R. (2014). Abandono escolar y desvinculación de la escuela: perspectiva del alumnado. Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, 6(13), 129-142.

  - Morey, M., Sureda, J., Oliver, M. F. & Comas, R. (2013). Plagio y rendimiento académico entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. ESE: Estudios sobre educación, (24), 225-244.

  - Oliver, M.F. (Dir.); Casero, A.; Portas, H. & Llobera, E. (2013). Anàlisi del perfil del formador de formadors des de la perspectiva practicoreflexiva a les Illes Balears. Palma: Institut de Recerca i Innovació Educativa. Informe de Recerca núm 8.

  Docència

  Horari de tutories

  Hores de tutoria del professor
  Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
  17/02/2020 05/06/2020 dijous 11.00 12.00 A-117
  08/06/2020 04/09/2020 dimecres 12.00 13.00 A-117

  Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

  Assignatures on el professor imparteix docència
  Assignatura Pla/campus on la imparteix
  22105 - Organització i Gestió Educatives
  22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
  10693 - Processos i Contextos Educatius
  11026 - Treball de Fi de Màster

  Docència dels 5 anys anteriors

  Assignatura Estudi on la va impartir
  10693 - Processos i Contextos Educatius
  10725 - Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors
  • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica2016-17, 2017-18
  11024 - Planificació i Gestió de la Formació
  • Màster U. de Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica2016-17, 2017-18
  11026 - Treball de Fi de Màster
  22006 - Organització i Gestió Educatives
  22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
  22105 - Organització i Gestió Educatives
  22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2016-17
  22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
  22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
  22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

  Recerca

  Grups de recerca

  Grup Tipus de participació
  Educació i ciutadania (EIC) Membre
  Google+ UIB