Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Antoni Ordinas Garau

personal.uib.cat/antoni.ordinas
Dr. Antoni Ordinas Garau
Professor titular d'universitat
Geografia Humana

Dr. Antoni Ordinas Garau

personal.uib.cat/antoni.ordinas

Currículum

Currículum breu

Llicenciat amb grau i Premi extraordinari de llicenciatura (1985), doctor en Geografia (1996) i professor de Geografia Humana del Departament de Geografia (UIB) des del curs 1990/91. Ha impartit docència en la llicenciatura i el grau de Geografia, en la diplomatura i el grau de Turisme, en la diplomatura i el grau d'Educació Primària, així com en el doctorat de Geografia i a diversos postgraus. Té activitat investigadora en canvi i transformació de l'espai i la societat rurals, la geografia cultural, l'estudi de les relacions entre toponímia i geografia i les seves aplicacions a la terminologia geogràfica, la cartografia i la didàctica de la geografia. Membre dels grups d'investigació 'Canvi rural, mobilitat humana, turisme i territori'; i 'Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani' (IRIE). Ha participat en 65 congressos i en 53 projectes i contractes d'investigació. Autor de més de 160 publicacions, ha publicat en revistes especialitzades de l'àmbit de les Ciències Socials, com Island Studies Journal, Ruralia, Scripta Nova, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Revista Complutense de Educación, Cuadernos geográficos, Documents d'Anàlisi Geogràfica, Cuadernos de Turismo, Ager, Investigaciones Geográficas, Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, Territoris, Estudis d'història agrària, Treballs de Geografia, Onomàstica i Estudis Baleàrics, entre altres. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics i de gestió universitària, com el de director del departament de Geografia, subdirector del departament de Ciències de la Terra (2008-2016) i de codirector del Màster Universitari de Formació del Professorat (2009-2017). Des del 2013 és vicepresident de la Societat d'Onomàstica.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
10744 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Geografia i Història

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10704 - Treball de Fi de Màster
10744 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Geografia i Història
21110 - Geografia de la Població
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Canvi rural, mobilitat humana, turisme i territori Membre
Google+ UIB