Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Bartolomé Vilanova Canet

personal.uib.cat/bartomeu.vilanova
Dr. Bartolomé Vilanova Canet
Catedràtic d'universitat
Química Física

Dr. Bartolomé Vilanova Canet

personal.uib.cat/bartomeu.vilanova

Currículum

Currículum breu

Catedràtic d'universitat a l'àrea de coneixement de Química Física (Departament de Química) de la UIB desde 2017.

ACTIVITAT DOCENT. Experiència docent de 24 anys a temps complet a la UIB. Ha impartit docència a primer i segon cicle de la Licenciatura de Ciències Químiques, a estudis de grau de Química i de Ingenieria electrònica industrial i a la UOM. També ha impartit docència en cursos de postgrau i a programes de doctorat que varen rebre la menció de qualitat durant els cursos acadèmics 2004-2012. Addicionalment, ha impartit conferències divulgatives a centres d'educació secundaria. Té reconeguts 5 quinquennis de docència, endemés del complement retributiu de reconeixement de la docència de la comunitat autònoma de les Illes Balears (tres períodes de 5 anys reconeguts). També ha participat en projectes d'innovació docent, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UIB.

ACTIVIDAT INVESTIGADORA. Estudi de la reactivitat química de compostos d'interés biològic i de l'estructura molecular i funcionalitat de biomolècules. Pertany al grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs de la UIB. Té reconeguts 4 sexennis d'investigació. Ha publicat més de 50 articles a revistes científiques internacionals. Ha dirigit 2 tesis doctorals i 6 TFMs. Ha estat membre del Comitè Organizador dels següents congresos: 'ESPA-2008. Electronic Structure, Principles and Applications'. Mallorca, 2008, i EMBO Workshop 'Glycoproteins from Structure to Disease'. Mallorca, 2013.

CÀRRECS DE GESTIÓ. Coordinador del certificat d'aptitud pedagògica (2007-2009), Professor especialista de la prova d'accés a la universitat, matèria de Química (2012-2018), i Director del Màster Universitari de Formació del Professorat (juliol de 2016 fins a l'actualitat).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 01/06/2020 dimecres 15.15 16.15 QF-103 Mateu Orfila

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21428 - Laboratori de Química Avançada
21429 - Laboratori Integrat de Química
21413 - Química Física II
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
10704 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10704 - Treball de Fi de Màster
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
21413 - Química Física II
21418 - Química Física III
21423 - Experimentació Química Física
21429 - Laboratori Integrat de Química
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
22405 - Química
4820 - Química Física Avançada

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Reactivitat molecular (ReacMol) Membre
Google+ UIB