Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Antonio Planas Rosselló

personal.uib.cat/antonio.planas
Dr. Antonio Planas Rosselló
Professor titular d'universitat
Història del Dret i de les Institucions

Dr. Antonio Planas Rosselló

personal.uib.cat/antonio.planas

Currículum

Currículum breu

Professor Titular d'Universitat d'Història del Dret i de les Institucions. Llicenciat en Dret i doctor amb premi extraordinari per la Universitat de les Illes Balears. Imparteix la docència de les assignatures adscrites a aquesta àrea des de 1988. És autor de diverses publicacions docents i ha dirigit dues tesis doctorals. La seva trajectòria investigadora, desenvolupada en el marc de successius projectes d'investigació I + D + I, ha donat com a resultat la publicació de 12 llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades, i ha estat reconeguda mitjançant la concessió de quatre trams (sexennis) de recerca consecutius. Ha estat secretari del Departament de Dret Públic i secretari de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Dret de la UIB. Va ser vocal de la Comissió assessora de Dret Civil del Goven Balear i forma part de diversos consells de redacció o comités científics de revistes de la seva àrea. Es Acadèmic de número de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Històrics, corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i President de la Societat Arqueològica Lul·liana.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 27/07/2020 dilluns 12.00 13.00 DA 201 JOVELLANOS

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca
20402 - Història del Dret

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20402 - Història del Dret
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Institucions i Societat a l'Època Moderna (ISEM) Membre
Google+ UIB