Botar al contingut
Escolta

Dr. José Antonio Pérez Castelló

Dr. José Antonio Pérez Castelló
Professor titular d'universitat
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Despatx 15Primer pisBeatriu de Pinós

Currículum

Currículum breu

El professor Josep Antoni Pérez Castelló és doctor en psicologia per la universitat de Barcelona des de l'any 1992. Va iniciar la seva docència en la Universitat de les Illes Balears en el curs 1992-93. És professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, en el que ocupa una plaça de titular de Psicologia del Desenvolupament. La seva docència està relacionada amb el desenvolupament psicològic ordinari i sobre els seus trastorns, especialment en l'edat infantil. És membre del grup de recerca I+DEL en el qual col·labora investigant sobre el desenvolupament del llenguatge en nens que pateixen algun trastorn del mateix. La seva especialitat és la psicologia de la comunicació.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Director de tesis al curs 2020-21 al següents programes de doctorat:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
 • Màster Universitari de Formació del Professorat2015-16
10907 - Nous Enfocaments sobre el Desenv. Socio-emocional i Cognitiu a la Primera..
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2015-16, 2016-17
10913 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19
10914 - Pràctiques
 • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2015-16
21354 - Trastorns en el Desenvolupament
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
22019 - Trastorns del Desenvolupament
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2016-17
 • Grau d'Educació Primària (Pla 2009)2016-17
22201 - Psicologia del Desenvolupament
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Publicacions en llibres

 • Pérez-Castelló, P.; Alvarado Alonso, H.; Aguilar-Mediavilla, E. Intervenció logopèdica en infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge. Moya Galé, G. (coord.) Trastornos del Lenguaje Oral. Barcelona(Espanya):UOC, 2018.
 • Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Pérez-Castelló, P.; Alvarado Alonso, H. Caso práctico de trastorno del desarrollo del lenguaje. Moya Galé, G. (coord.) Trastornos del Lenguaje Oral. Barcelona (Espanya): UOC, 2018.
 • Riera, M.A.; Ferrer, M.; Pérez, J.A. Programa de acompañamiento y apoyo a familias en la primera infancia (PAFPI). Indicatore di attacamento e interazione.Il sostegno alla genitorialità: Uno studio fra Italia e Spagna. pp. 61- 81. (Itàlia): Franco Angeli, 2016.

Càrrecs Acadèmics

Càrrecs Acadèmics

2000-03  Director del Projecte Educatiu Campus Extens

2003- 2005 Director del Departament de Ciències de l’Educació

2005-07 Subdirector del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

2007-2018 Secretari del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

2018-act. Coordinador Acadèmic del títol d’Especialista Universitari en Audició i Llenguatge

Publicacions

Publicacions en revistes

 • Valera-Pozo, M.; Adrover-Roig, D.; Pérez-Castelló, J.A.; Sanchez-Azanza, V.A.; Aguilar-Mediavilla, E. Behavioral,emotional and school adjustment in adolescents with and without developmental language disorder (DLD) isrelated to family involvement. International Journal Of Environmental Research And Public Health. 17 - 6, pp.1949. (Suïssa): 2020. Disponible en Internet en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/6/1949>. ISSN 1660-4601
 • Aguilar-Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Esteller-Cano, A.; Pérez-Castelló, J.A. Del trastorn específic del llenguatge(TEL) al trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): un canvi de concepció sobre els trastorns delllenguatge. Llengua, Societat i Comunicació. 17, pp. 70 - 85. (Espanya): 2019. Disponible en Internet en:<https://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/28431>.
 • Buil-Legaz, Lucía; Pérez-Castelló, Josep A.; Adrover-Roig; Daniel; Aguilar-Mediavilla; Eva. Referentialcommunication in bilingual Catalan-Spanish children with Specific Language Impairment. Anuario de Psicología.Universitat de Barcelona. 46 - 1, pp. 31 - 40. (Espanya): 2016. ISSN 0066-5126
 • Aguilar Mediavilla, E.; Buil-Legaz, L.; Pérez-Castelló, J.A.; Rigo-Carratalá, E.; Adrover-Roig, D. Early preschoolprocessing abilities predict subsequent reading outcomes in Spanish-Catalan children with Specific LanguageImpairment (SLI). Journal of Communication Disorders. 50, pp. 19 - 35. (Estats Units d’Amèrica): 2014. Disponibleen Internet en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021992414000264>. ISSN 0021-9924
 • Grases, G.; Pérez, J.A.; Casero, A.; Sanchís, P.; Perelló, J.; Isrens, B.; Rigo, E.; Grases, F.; others. Anxiety andstress among science students. Study of calcium and magnesium alterations. Magnesium Research. 2 - 19, pp.102 - 106. (Regne Unit): 2006. ISSN 0953-1424
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB