Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Arnau Mir Torres

personal.uib.cat/arnau.mir
Dr. Arnau Mir Torres
Professor titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Dr. Arnau Mir Torres

personal.uib.cat/arnau.mir

Currículum

Currículum breu

Des de l'any 1987, any en què vaig acabar la llicenciatura, fins a l'any 1994, vaig estar treballant en el grup de sistemes dinàmics de la Universitat de Barcelona. Fruit d'aquest treball va ser la meva tesi doctoral. Des de l'any 1995 fins a l'any 2006, vaig estar col·laborant d'una banda amb el professor Pedro Salvador, professor de recerca del CSIC en l'anàlisi d'imatges fotoelectroquímiques per a la caracterització de semiconductors i d'altra banda formava part del grup de Gràfics i Visió de la Universitat de les Illes Balears i treballava en la deformació i simulat d'objectes. A partir de l'any 2006, em vaig integrar en el grup de Bioinformática de la meva universitat treballant per una part en els índexos de balanç d'arbres binaris arrelats i no arrelats i, més recentment, en arbres multietiquetats.

També som col·laborador en el grup de Soft Computing i Processament d'Imatges i Agregació (SCOPIA). El meu treball se centra en la detecció de contorns i eliminació de renou en imatges (en particular imatges mèdiques) fent servir tècniques borroses.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic
20332 - Mètodes Numèrics II
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
11758 - Tècniques Avançades en Mineria de Dades

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica
11548 - Anàlisi de Dades Massives
11556 - Reconeixement de Patrons
  • Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 2015-16
11571 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 2015-16
11640 - Noves Tendències en Mineria de Dades
11644 - Aprenentatge Estadístic i Presa de Decisions II
20100 - Matemàtiques I
20104 - Matemàtiques II
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20316 - Mètodes Numèrics I
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20332 - Mètodes Numèrics II
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica 2018-19
  • Grau de Matemàtiques 2018-19
20335 - Teoria de Jocs
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris

Recerca

Google+ UIB