Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Ana Patricia Trapero Llobera

personal.uib.cat/patricia.trapero
Dra. Ana Patricia Trapero Llobera
Professora titular d'universitat
Literatura Espanyola

Dra. Ana Patricia Trapero Llobera

personal.uib.cat/patricia.trapero

Currículum

Currículum breu

Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de les Illes Balears on imparteix docència. La seva línia d’investigació se centra en el concepte de dramatúrgia -essencialment d’ origen teatral- aplicada als mitjans audiovisuals i als continguts friccionals en distintes plataformes a les que no són aliens els temes i conceptes derivats de la globalització, tant econòmica com científica y tecnològica. Aquesta línia de treball, que es nodreix de metodologies interdisciplinàries i transversals, es reflecteix a publicacions, assistència a reunions científiques de caràcter nacional i internacional, mencions en repertoris bibliogràfics de especialistes reconeguts, participació en cursos de postgrau nacionals i utilització de la investigació en articles, textos i cursos online massius -Moocs-  d’universitats espanyoles. Igualment, ha esta responsable del grup d’investigació de la UIB «Representación, Ideología y Recepción de la Cultura Audiovisual» (RIRCA) i investigadora principal de dos projectes nacionals competitius: «Dramaturgias Televisivas Contemporáneas» (HUM2007-61753FILO) i «Amenazas globales y miedos de la vida cotidiana en las dramaturgias audiovisuales contemporáneas» (FFI2011-25404).

La seva docència en la UIB  se ha  desenvolupat a la Llicenciatura de Filologia Hispànica i actualment  en el Grau de Llengua i Literatura Espanyoles (Teatre del Segle d’ Oro, Teories Escèniques, Escriptura i Audiovisuals) i en el Màster en Llengües i Literatures Modernes (Idea de cultura y globalització) així com en el Grau en Comunicació Audiovisual en la Escola Superior Alberta Giménez adscrita a la UIB fins el 2014 (Anàlisis de la Ficció Televisiva) En el àmbit de la gestió acadèmica, destacar la participació en la elaboració dels títols de grau i de màster oficial de la UIB esmentats. Entre 2005 i 2013 ha ocupat els següents càrrecs : vicedegana de la facultat de lletres, subdirectora de departament, secretaria de departament, directora del servei d’activitats culturals, directora del gabinet de la rectora, vicerectora de projecció cultural i vicerectora de projecció universitària.

 

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
11/09/2019 18/12/2019 dimarts 10.30 11.30 CB17/Ramon Llull
10/02/2020 05/06/2020 dimarts 10.30 11.30 CB17/Ramon Llull

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20851 - Escriptura i Mitjans Audiovisuals
20807 - Literatura Espanyola del Segle XVIII
20847 - Teories Escèniques en la Història del Teatre Espanyol
20828 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
11140 - Tècniques d'Investigació en Estudis Literaris i Culturals
11190 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11140 - Tècniques d'Investigació en Estudis Literaris i Culturals
11156 - Globalització i Creació Cultural: Perspectives d'Estudi i Aplicacions
11190 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2017-18
1887 - Semiòtica Aplicada: Llenguatge, Comunicació i Mitjans de Masses
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
  • Grau d'Estudis Anglesos 2016-17
  • Grau d'Història 2016-17
  • Grau d'Història de l'Art 2016-17
  • Grau de Filosofia 2016-17
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2016-17
  • Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 2016-17
20807 - Literatura Espanyola del Segle XVIII
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre
20828 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
20847 - Teories Escèniques en la Història del Teatre Espanyol
20851 - Escriptura i Mitjans Audiovisuals
2168 - Teatre del Segle d'Or
Google+ UIB