Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Raúl Toral Garcés

personal.uib.cat/rtg803
Dr. Raúl Toral Garcés
Catedràtic d'universitat
Física de la Matèria Condensada

Dr. Raúl Toral Garcés

personal.uib.cat/rtg803

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en ciències físiques (física teòrica) a la Universitat de Barcelona el 1980 i doctorat a la mateixa universitat el 1985 (llicenciatura i doctorat tots dos amb premi extraordinari). Beca del Programa Científic de l'OTAN per a una estada postdoctoral a la Universitat d'Edinburgh (1985-1987) amb el Prof. D. J. Wallace. Contracte a Temple University (Philadelphia, 1987-1989) amb el Prof. James D. Gunton, període durant el què vaig gunayar una plaça de professor titular a la Universitat de les Illes Balears. Investigador científic del CSIC a març de 1992 i catedràtic a la U. de les Illes Balears al gener de 1994. Actualment sóc catedràtic de l'àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada i director del Departament de Sistemes Complexos de IFISC. La meva activitat de recerca s'ha centrat en el camp de la física estadística i no lineal, cobrint aspectes teòrics, fonamentals i metodològics, amb un component important en el camp de la física computacional. He publicat més de 200 articles amb més de 5000 cites i dos llibres. He supervisat 13 estudiants de doctorat. Sóc membre del Comitè de la Divisió de Física estadística i no Lineal de la Societat Europea de Física i president del GEFENOL, grup temàtic de Física estadística i no lineal de la Reial Societat Espanyola de Física.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
07/10/2019 25/06/2020 dilluns 10.00 11.00 Despatx 212, edifici IFISC

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21026 - Física Estadística
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació
11002 - Processos Estocàstics
11444 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11002 - Processos Estocàstics
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació
11444 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos 2014-15, 2016-17
20101 - Física
21010 - Equacions Diferencials I
21012 - Termodinàmica
21026 - Física Estadística
21034 - Treball de Fi de Grau de Física

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Física Interdisciplinària (GFI) Investigador principal
Google+ UIB