Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Jaime Vadell Adrover

personal.uib.cat/jaume.vadell
Dr. Jaime Vadell Adrover
Professor titular d'universitat
Fisiologia Vegetal

Dr. Jaime Vadell Adrover

personal.uib.cat/jaume.vadell

Currículum

Currículum breu

Professor Titular d'Universitat del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix docència en els estudis de la Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i en Biologia.

A més de la tasca docent a la Universitat ha participat en cursos de divulgació d'aspectes mediambientals de l'agricultura i, especialment, Agricultura Ecològica.

A nivell d'investigació treballa, o ha treballat, en la caracterització i cartografia de sòls i en la gestió agrària del sòl des de diferents perspectives: maneig del sòl en Agricultura Ecològica, ús de llots de depuradora en agricultura, ús de compost de la fracció orgànica de recollida municipal (FORM) i reg amb aigües residuals depurades.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 29/06/2020 dilluns 10.00 11.00 Despatx professor

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22484 - Agricultura Ecològica
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22454 - Edafologia
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
11624 - Pràctiques Externes
11625 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producció Agrària
11624 - Pràctiques Externes
11625 - Treball de Fi de Màster
1258 - Agricultura Ecològica
20107 - Operacions Bàsiques de Laboratori
20139 - Aplicacions de la Fisiologia Vegetal
21509 - Laboratori Integrat II
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
  • Grau d'Educació Primària 2018-19
22454 - Edafologia
22460 - Fertilitat del Sòl
22476 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Agroalimentària
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 2015-16
22484 - Agricultura Ecològica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Ecologia interdisciplinària (EI) Membre
Google+ UIB