Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Jordi Vallespir Soler

personal.uib.cat/jordivallespir
Dr. Jordi Vallespir Soler
Professor titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Dr. Jordi Vallespir Soler

personal.uib.cat/jordivallespir

Currículum

Currículum breu

Doctor en Ciències de l'Educació (1987). Professor Titular d'Universitat d'Antropologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. IP del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREI). La seva tasca docent i investigadora se centra en els àmbits de l'educació de persones adultes, l'educació intercultural i la participació de les famílies a l'escola. Ha dirigit i participat en diversos cursos de postgrau (Màster en Organització i Gestió de Serveis i Programes d'Educació de Persones Adultes, 2000-2001) i recerques I+D+i subvencionades tant a nivell autonòmic (L'educació de persones adultes en la legislació autonòmica comparada i en la normativa europea, 1999-2000) com estatals i internacionals (La educación intercultural en las Illes Balears. Propuesta didáctica para la educación primaria, 2002-2005; Network of experts on cultural diversity in education. Panel of research on cultural management, human rights protection and international solidarity in education, 2012-2013; Familias y escuelas. Discursos y prácticas sobre la participación en la educación obligatoria, 2012-2015). Ha participat en diferents congressos i reunions científiques estatals i internacionals i compta, igualment, amb diverses publicacions sobre les temàtiques esmentades. Entre d'altres es poden assenyalar: Multiculturalisme a Mallorca (1997), L'oferta educativa per a persones adultes a la ciutat de Palma de Mallorca (1999), L'educació de persones adultes en la legislació autonòmica comparada i en la normativa europea (2002), Las Islas Baleares, un espacio multicultural. Propuestas para la interculturalidad (2004), Multiculturalitat i interculturalitat a les Illes Balears (2005), A partipaçao dos idosos na sociedade: integraçao vs. segregaçao (2007), L'educació intercultural a les Illes Balears. Anàlisi de l'educació primària (2007), Paisajes de la infancia. Lecturas para la convivencia intercultural, 2010; Piani e programmi di supporto alla diversità culturale in Spagna. Il caso delle Isole Baleari, 2011; Actituds de l'alumnat d'educació social vers la immigració (2014), Intercultural education in the Spanish context (2015). Ha desenvolupat, igualment, tasques de gestió i responsabilitat acadèmica: director del Departament de Ciències de l'Educació (1998-2003).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 30/06/2020 dilluns 11.00 12.00 Despatx A-103 Guillem Cifre de Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10771 - Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat
10994 - Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància
10829 - Pràctiques
10913 - Treball de Fi de Màster
10830 - Treball de Fi de Màster

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22138 - Educació Intercultural
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
10771 - Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat
10994 - Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància
10829 - Pràctiques

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10771 - Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat
10829 - Pràctiques
10830 - Treball de Fi de Màster
10913 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2018-19
10915 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2016-17, 2017-18
10994 - Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22138 - Educació Intercultural
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Google+ UIB