Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Bernat Sureda Garcia

personal.uib.cat/bernat.sureda
Dr. Bernat Sureda Garcia
Catedràtic d'universitat
Teoria i Història de l'Educació

Dr. Bernat Sureda Garcia

personal.uib.cat/bernat.sureda

Currículum

Currículum breu

Dr. en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Teoria i Història de l'Educació de la UIB. La seva línia d'investigació és la història de l'educació. És investigador principal del Grup d'Estudis d'Història de l'Educació de la UIB reconegut i finançat com a grup competitiu per la CAIB. És codirector de la revista Educació i Història i membre del consell editor de la revista History of Education & Children's Literature (HECL). Ha estat vicerrector de la UIB i President del Consell Escolar de les Illes Balears. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre temes relacionats amb la seva especialitat, entre d'altres, 'La investigación en historia de la educación y otros espacios de socialización y formación de los jóvenes en el siglo XX,(2004); The photography and propaganda of the Maria Montessori method in Spain (1911-1931), (2012) i 'Higienisme, educació i protecció de la infància en la figura del paborde Jaume' (2004), juntament amb Francesca Comas; 'Regeneracionismo y protección a la infancia en la obra de Pere Ballester Pons (1856-1946)' (2005), juntamet amb Xavier Motilla o Pedagogical innovation and music education in Spain: Introducing the Dalcroze method in Catalonia, (2014) juntamente con F. Comas i X. Motilla. Ha publicat també diverses antologies d'articles de Pablo Montesino.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22301 - Història de l'Educació Social
22229 - Pedagogia Contemporània
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
10986 - Darreres Aportacions sobre His. de la Fam., la Infàn. i Adol a Europa..
10888 - Història de la Família i de la Infància
10903 - Polítiques Europees i Serveis Educatius per a la Primera Infància
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Capacitat Investigadora

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10888 - Història de la Família i de la Infància
  • Màster Universitari de Primera Infància:Perspectives i Línies d'Intervenció 2014-15, 2015-16, 2018-19
10903 - Polítiques Europees i Serveis Educatius per a la Primera Infància
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16, 2018-19
10986 - Darreres Aportacions sobre His. de la Fam., la Infàn. i Adol a Europa..
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família 2015-16, 2018-19
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22212 - Política i Legislació Educatives
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22229 - Pedagogia Contemporània
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22301 - Història de l'Educació Social
22312 - Educació de Persones Adultes
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Estudis d'història de l'educació Investigador principal
Google+ UIB