Botar al contingut
Obert el termini d'admissió per canvi de seu
Del 13 de maig a les 9.30 h al 31 de maig a les 23.59 h de 2024

Dra. Joana Maria Seguí Pons

Dra. Joana Maria Seguí Pons
Catedràtica d'universitat
Geografia Humana
  • Despatx 8primer pisBeatriu de Pinós

Currículum

Currículum breu

Doctora en Geografia des de l'any 1987 i Catedràtica de Geografia Humana de la Universitat dels Illes Balears, des de l'any 2001. Professora visitant del Departament de Geografia de l'Université du Quebec à Montréal (UQAM) (Canadà), en el curs 2005 -2006. Les línies d'investigació prioritàries són la mobilitat, l'equitat i la sostenibilitat en els transports. Co-directora de la Càtedra de la Insularitat. UIB-GOIB, 2023. Directora de l'Observatori Interdisciplinari de Mobilitat de les Illes Balears (OIMO), del 2021. IP del Grup de Recerca Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT). Investigadora de diversos projectes d'investigació. Des de 2012-2018, ha dut a terme la Coordinació científica, i n'és autora, dels Grups Temàtics Transports i Comunicacions, i a partir del 2023 del de Transports, de la revisió del Atlas Nacional de España de la RED ANEXXI: Instituto Geográfico Nacional (IGN). IP de la UIB del projecte europeu Dynamic citizens & active for sustainable Mobility (2012-2016).

Investigadora: Transformando la movilidad mediante la planificación de proximidad y las ciudades de los 15min en España. Implicaciones para la aceptabilidad, equidad social y medio ambiente; 2023-2026;Herramientas cartográficas para la gestión sostenible de la movilidad urbana (MobiTools)2023-2025 PDC; El papel de la hiperproximidad y la movilidad sostenible en la transición ecológica (PROXIMOV), 2022-2024; Territorios para la movilidad activa en España. MOVACTES (2021-2023), Pruebas de Concepto. Eléctricos, ligeros y compartidos. La micromovilidad en España y sus implicaciones ambientales, sociales y de salud. Un enfocamiento multi-método con gis, tracking y acelerometría. 2019-2022.Tecnologías y Open data para el análisis y gestión de la movilidad turística en Baleares. 2020-2023. Movilidad cotidiana activa y saludable en entornos urbanos de proximidad. Enfoques multimetodológicos: tracking living labs, encuestas de movilidad y estudios cualitativos, MINECO (2016-19); La movilidad cotidiana y las dinámicas de proximidad. Un enfoque territorial, social y medioambiental MINECO (2014-2016). IP Transports, tourisme et Articulation territoriale: la Diversification et Monoculture à Québec (Canada) et aux Îles Baléares (Espagne). Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Ottawa. 2005-2006. Membre del Comitè d'Experts del Llibre Verd de la Societat de la Informació (2002), Govern Balear. Autora i y / o editora de dotze llibres. Geografía de los Transportes (2004); Prácticas de Análisis Espacial (1995); Geografía de Redes y Sistemas de Transporte (1991) y Geografía Humana de las Islas Baleares (1989). Developing 'Mobility 2.0' systems and services, 2015,USB; Implementing city and citizen friendly electric vehicles, 2014, USB; Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP), 2013, USB.

Autora de més de quaranta capítols a: La pandemia COVID-19 en España: Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020. La Movilidad. RED ANEXXI. Instituto Geográfico Nacional (2021). Atlas Nacional de España del siglo XXI. Sistemas de Transportes y Comunicaciones. Capítulo 17 y 18. Instituto Geográfico Nacional. RED ANEXXI (2018). Advanced Concepts, metodologies and Technologies for Transportation and Logistics (2017); Le monde dans tous ses états: une approche géographique (2016); Dicionário de Geografia aplicada (2016) Diccionario de Geografía aplicada y profesional (2015); Circulaçao, transportes e logistica. Diferentes perspectivas (2011); Areas empresariales, suelo industrial y logística: análisis y procesos en el territorio (2011); Regional Policies in Europe 1999. New Challenges, New Oportunities (2000); Developments in telecommunications: Between Global and Local (1997); Cognitive aspects of Human-Computer Interaction for Geographic Information Systems (1995). Coautora de: Atles de les Illes Balears. CDROM (1998), el primer atles en digital de les Balears, directora i coautora i Els serveis, els transports i les xarxes territorials CDROM (2003).

És autora de més de cent articles en revistes. Advances in Transdisciplinary Engineering, Revue Géotransports, Heliyon, Geohealth, Sud-Ouest européen, Journal of Geoinformation, Sustainability, Journal of Transport Geography, Eure, Estudios Geográficos, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Scripta Nova, Transporte y Territorio, Organisations et Territoires, NETCOM, Geofocus, Environment and Planning B: Planning and Design, Cahiers de Géographie de l 'Université du Quebec; Courrent Issues of Tourism Research. Més de 100 treballs (ponències o comunicacions) en col·loquis nacionals i internacionals, la major part d'ells, publicats. 5 sexennis avaluats per ANECA

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/01/2024 29/09/2024 dimarts 18.30 20.00 46, B. De Pinós

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
21115 - Geografia dels Transports i les Comunicacions
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
21135 - Planificació del Transport
21142 - Planificació dels Serveis

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta