Botar al contingut
Escolta

Dra. Joana Maria Seguí Pons

Dra. Joana Maria Seguí Pons
Catedràtica d'universitat
Geografia Humana
  • Despatx 46Primer pisBeatriu de Pinós

Currículum

Currículum breu

Doctora en Geografia des de l'any 1987 i Catedràtica de Geografia Humana de la Universitat dels Illes Balears, des de l'any 2001. Professora visitant del Departament de Geografia de l'Université du Quebec à Montréal (UQAM) (Canadà), en el curs 2005 -2006. Les línies d'investigació prioritàries són la movilitat, l'equitat i la sostenibilitat en els transports. Directora de l'Observatori Interdisciplinari de Mobilitat de les Illes Balears (OIMO), del 2021. IP del Grup de Recerca Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT). Investigadora de diversos projectes d'investigació. Des de 2012, du a terme la Coordinació científica, i n'és autora, dels Grups Temàtics Transports i Comunicacions de la revisió del Atlas Nacional de España de la RED ANEXXI: Instituto Geográfico Nacional (IGN) -Universidad de Alcalá de Henares. IP de la UIB del projecte europeu Dynamic citizens & active for sustainable Mobility (2012-2016).

Investigadora: Territorios para la movilidad activa en España. Desarrollo del Atlas MOVACT 1.0 (2022-2024). Proyectos de I+D+i 'Pruebas de Concepto'. Eléctricos, ligeros y compartidos. La micromovilidad en España y sus implicaciones ambientales, sociales y de salud. Un enfoque multi-método con gis, tracking y acelerometria. 2019-2022.Tecnologies i Open data per a l'anàlisi i gestió de la mobilitat turística a Balears. 2020-2023. Movilidad cotidiana activa y saludable en entornos urbanos de proximidad. Enfoques multimetodológicos: tracking living labs, encuestas de movilidad y estudios cualitativos, MINECO (2016-19); La movilidad cotidiana y las dinámicas de proximidad. Un enfoque territorial, social y mediambiental MINECO (2014-2016); La perspectiva territorial, social y mediambiental en las investigaciones sobre movilidad y transporte. Un análisis desde la geografía, MINECO (2010-2013); Análisis de la movilidad, el transporte y el territorio. Herramientas informativas para una renovación metodológica y conceptual dentro del nuevo paradigma de la sostenibilidad,TR2009-09463 (2009-2010). IP Transports, tourisme et Articulation territoriale: la Diversification et la Monoculture à Québec (Canada) et aux Îles Baléares (Espagne). Ministeri d'Afers Exteriors de Canadà. Ottawa. 2005-2006; IP AeroSIG (Ministerio de Fomento, 2003), entre altres. Membre del Comitè d'Experts del Llibre Verd de la Societat de la Informació (2002), Govern Balear. Autora i / o editora de dotze llibres. Geografía de los Transportes (2004); Prácticas de Análisis Espacial (1995); Geografía de Redes y Sistemas de Transporte (1991) y Geografía Humana de las Islas Baleares (1989). Developing 'Mobility 2.0' systems and services, 2015,USB; Implementing city and citizen friendly electric vehicles, 2014, USB; Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP), 2013, USB.

Autora de més de quaranta capítols a: La pandemia COVID-19 en España: Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020. La Movilidad. RED ANEXXI. Instituto Geográfico Nacional (2021). Atlas Nacional de España del siglo XXI. Sistemas de Transportes y Comunicaciones. Capítulo 17 y 18. Instituto Geográfico Nacional. RED ANEXXI (2018). Advanced Concepts, metodologies and Technologies for Transportation and Logistics (2017); Le monde dans tous ses états: une approche géographique (2016); Dicionário de Geografia aplicada (2016) Diccionario de Geografía aplicada y profesional (2015); Circulaçao, transportes e logistica. Diferentes perspectivas (2011); Areas empresariales, suelo industrial y logística: análisis y procesos en el territorio (2011); Regional Policies in Europe 1999. New Challenges, New Oportunities (2000); Developments in telecommunications: Between Global and Local (1997); Cognitive aspects of Human-Computer Interaction for Geographic Information Systems (1995). Coautora igualment de sis CDRoms: Atles de les Illes Balears. CDROM (1998), el primer atles en digital de les Balears, com a directora i de Els serveis, els transports i les xarxes territorials (2003).

És autora de més de cent articles en revistes. Sud-Ouest européen, Journal of Geoinformation, Sustainability, Journal of Transport Geography, Eure, Estudios Geográficos, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Scripta Nova, Transporte y Territorio, Organisations et Territoires, NETCOM, Geofocus, Environment and Planning B: Planning and Design, Cahiers de Géographie de l 'Université du Quebec; Courrent Issues of Tourism Research. Més de 80 treballs (ponències o comunicacions) en col·loquis nacionals i internacionals al llarg de la seva trajectòria acadèmica i de recerca, la major part d'ells, publicats.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2021-22 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
21115 - Geografia dels Transports i les Comunicacions
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
21135 - Planificació del Transport
21142 - Planificació dels Serveis

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB