Botar al contingut
Escolta

Dra. Joana Maria Seguí Pons

Dra. Joana Maria Seguí Pons
Catedràtica d'universitat
Geografia Humana
  • Despatx 46Primer pisBeatriu de Pinós

Currículum

Currículum breu

Doctora en Geografia des de l'any 1987 i Catedràtica de Geografia Humana de la Universitat dels Illes Balears, des de l'any 2001. Professora visitant del Departament de Geografia de l'Université du Quebec à Montréal (UQAM) (Canadà), en el curs 2005 -2006. Les línies d'investigació prioritàries són la movilitat, l'equitat i la sostenibilitat en els transports. Directora de l'Observatori Interdisciplinari de Mobilitat de les Illes Balears (OIMO), del 2021. IP del Grup de Recerca Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT). Investigadora de diversos projectes d'investigació. Des de 2012, du a terme la Coordinació científica, i n'és autora, dels Grups Temàtics Transports i Comunicacions de la revisió del Atlas Nacional de España de la RED ANEXXI: Instituto Geográfico Nacional (IGN) -Universidad de Alcalá de Henares. IP de la UIB del projecte europeu Dynamic citizens & active for sustainable Mobility (2012-2016).

Investigadora: Territorios para la movilidad activa en España. Desarrollo del Atlas MOVACT 1.0 (2022-2024). Proyectos de I+D+i 'Pruebas de Concepto'. Eléctricos, ligeros y compartidos. La micromovilidad en España y sus implicaciones ambientales, sociales y de salud. Un enfoque multi-método con gis, tracking y acelerometria. 2019-2022.Tecnologies i Open data per a l'anàlisi i gestió de la mobilitat turística a Balears. 2020-2023. Movilidad cotidiana activa y saludable en entornos urbanos de proximidad. Enfoques multimetodológicos: tracking living labs, encuestas de movilidad y estudios cualitativos, MINECO (2016-19); La movilidad cotidiana y las dinámicas de proximidad. Un enfoque territorial, social y mediambiental MINECO (2014-2016); La perspectiva territorial, social y mediambiental en las investigaciones sobre movilidad y transporte. Un análisis desde la geografía, MINECO (2010-2013); Análisis de la movilidad, el transporte y el territorio. Herramientas informativas para una renovación metodológica y conceptual dentro del nuevo paradigma de la sostenibilidad,TR2009-09463 (2009-2010). IP Transports, tourisme et Articulation territoriale: la Diversification et la Monoculture à Québec (Canada) et aux Îles Baléares (Espagne). Ministeri d'Afers Exteriors de Canadà. Ottawa. 2005-2006; IP AeroSIG (Ministerio de Fomento, 2003), entre altres. Membre del Comitè d'Experts del Llibre Verd de la Societat de la Informació (2002), Govern Balear. Autora i / o editora de dotze llibres. Geografía de los Transportes (2004); Prácticas de Análisis Espacial (1995); Geografía de Redes y Sistemas de Transporte (1991) y Geografía Humana de las Islas Baleares (1989). Developing 'Mobility 2.0' systems and services, 2015,USB; Implementing city and citizen friendly electric vehicles, 2014, USB; Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP), 2013, USB.

Autora de més de quaranta capítols a: La pandemia COVID-19 en España: Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020. La Movilidad. RED ANEXXI. Instituto Geográfico Nacional (2021). Atlas Nacional de España del siglo XXI. Sistemas de Transportes y Comunicaciones. Capítulo 17 y 18. Instituto Geográfico Nacional. RED ANEXXI (2018). Advanced Concepts, metodologies and Technologies for Transportation and Logistics (2017); Le monde dans tous ses états: une approche géographique (2016); Dicionário de Geografia aplicada (2016) Diccionario de Geografía aplicada y profesional (2015); Circulaçao, transportes e logistica. Diferentes perspectivas (2011); Areas empresariales, suelo industrial y logística: análisis y procesos en el territorio (2011); Regional Policies in Europe 1999. New Challenges, New Oportunities (2000); Developments in telecommunications: Between Global and Local (1997); Cognitive aspects of Human-Computer Interaction for Geographic Information Systems (1995). Coautora igualment de sis CDRoms: Atles de les Illes Balears. CDROM (1998), el primer atles en digital de les Balears, com a directora i de Els serveis, els transports i les xarxes territorials (2003).

És autora de més de cent articles en revistes. Sud-Ouest européen, Journal of Geoinformation, Sustainability, Journal of Transport Geography, Eure, Estudios Geográficos, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Scripta Nova, Transporte y Territorio, Organisations et Territoires, NETCOM, Geofocus, Environment and Planning B: Planning and Design, Cahiers de Géographie de l 'Université du Quebec; Courrent Issues of Tourism Research. Més de 80 treballs (ponències o comunicacions) en col·loquis nacionals i internacionals al llarg de la seva trajectòria acadèmica i de recerca, la major part d'ells, publicats.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis al curs 2021-22 al següents programes de doctorat:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on on la va impartir
21115 - Geografia dels Transports i les Comunicacions
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
21135 - Planificació del Transport
21142 - Planificació dels Serveis

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT) Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB