Botar al contingut
Escolta

Dra. Elena Quintana Murci

Dra. Elena Quintana Murci
Professora contractada doctora interina
Didàctica i Organització Escolar
 • Despatx A-109primer pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Ciencies de l'Educació i Dra. Europea en Educació Inclusiva a la Universitat de les Illes Balears. La seva recerca gira al voltant de les transicions a la vida adulta del jovent, l'abandonament escolar primerenc, el gènere i l'educació al llarg de tota la vida. A més de la docència i la recerca a l'àmbit universitari ha treballat l'Ajuntament de Palma com a coordinadora de l'Observatori Municipal de la Igualtat i com a tècnica d'immigració en programes pel foment de la convivència.

Projectes de recerca

 • Trayectorias de la educación secundaria al empleo: una perspectiva biográfica (EDU2009-13312). Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2 (EDU2013-42854). Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Abandono temprano de la formación profesional (ATEFP): prevenir el ATEFP desarrollando la vinculación del alumnado con el profesorado. Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-108342RB-I00)
 • Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed). 621365-EPP-1-2020-1-NO-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Publicacions

Salvà-Mut, F.; Thomás-Vanrell, C. & Quintana-Murci, E. (2016). School to work transitions in times of crisis: The case of Spanish youth without qualifications. Journal of Youth Studies, 19(5), 593-611.

Salvà Mut, F.; Tugores Ques, M. & Quintana Murci, E. (2018). NEETs in Spain: an analysis in a context of economic crisis. International Journal of Lifelong Education, 37(2), 168-183. http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2015.1098768

Quintana Murci, E., Salvà Mut, F. & Tugores Ques, M. (2019). Making Spanish young women's transition to adulthood visible: a biographical analysis in times of crisis. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 329-342.

Quintana Murci, E., Tugores Ques, M. & Salvà Mut, F. (2021). Poor educational attainment, training opportunities, and transitions to adulthood: the case of young Spanish women In N. Vogel & L. Arnell, (Eds.), Living like a girl. Agency, social vulnerability and welfare measures in a European context (pp. 101-122). Berghahn Books.

Sureda-García, I., Jiménez-López, R., Álvarez-García, O., & Quintana-Murci, E. (2021). Emotional and Behavioural Engagement among Spanish Students in Vocational Education and Training. Sustainability, 13(7), 3882.

Navas Saurin, A.A., Abiétar López, M., Bernad i García, J.C., Córdoba Iñesta, A.I., Giménez Urraco, E., Crespo, E.M., Quintana-Murci, E. (2021). Student engagement in Vocational Education and Training: differential analysis in the province of Valencia. Revista de Educación, 394, 189-204.

Cerdà-Navarro, A., Quintana-Murci, E. & Salvà-Mut, F. (2022) Reasons for dropping out of intermediate vocational education and training in Spain: the influence of sociodemographic characteristics and academic background. Journal of Vocational Education & Training. Published online. DOI: 10.1080/13636820.2022.2049625

Salvà-Mut, F., Tugores-Ques, M., & Quintana-Murci, E. (2022). Early School Leaving and Transition to Adulthood: A Case Study of a Spanish Mediterranean Region. Emerging Adulthood. Published online. https://doi.org/10.1177/21676968221091360

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2023-24 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10128 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21, 2022-23
10496 - Formació i Comunicació
 • Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2019-20
 • Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)2020-21, 2021-22, 2022-23
10693 - Processos i Contextos Educatius
11865 - Investigació i Innovació Responsable (RRI)
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11889 - Abandonament Primerenc de l'Educació i la Formació i el seu Impacte en el Curs de Vida
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11904 - Pràctiques Externes
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11905 - Treball Final de Màster
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22222 - Formació per a l'Ocupació
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Estudis de Gènere Col·laboradora
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB