Botar al contingut

Rafael Pericás Reinés

Rafael Pericás Reinés
Professor associat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Currículum

Currículum breu

Rafel Pericàs Reinés, (abril de 1972).Abans de dedicar-se a la docència va treballar en el desenvolupament de software bancari en l'entorn de programació NATURAL-ADABAS.

Experiència docent: Funcionari de carrera del cos de professors de matemàtiques d'institut. Ha exercit docència de matemàtiques a diferents instituts públics de les Illes Balears. Des del curs 2017 ocupa el càrrec de cap d'estudis,tasca que compagina amb la docència de matemàtiques.

Docència universitària: L'any 2000 exerceix com a professor tutor de la UNED,en les assignatures: Programació III, Teroia d'Autòmats i Estructures de Dades i algoritmes de la titulació Enginyeria Tècnica en Informàtica. Professor associat del departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB des del 2002, ha impartit docència en multitud d'assignatures: Mètodes Matemàtics per a l'Economia I , Bioestadística, Estadística Econòmica, Matemàtica Discreta, Mètodes d'Àlgebra Lineal, Probabilitat i Processos Aleatoris a Enginyeria en Telemàtica, Càlcul i Matemàtiques III (Estadística) a Enginyeria en Informàtica, Matemàtiques a Economia i ADE , Matemàtiques I a Biologia ,Optimització a Economia , Fonaments d'Estadística aplicada a les C. Salut a Fisioteràpia i Càlcul en el Grau d'Enginyeria en Edificació.

Ha obtingut l'acreditació de l'AQUIB (Agència de Qualitat Universitaria de les Illes Balears),per exercir com a Professor Col.laborador d'Universitat.


Altres mèrits: Té el First Certificate del British Council i el Certificat de Nivell Avançat II (B2++) en anglès de l'Escola Oficial d'idiomes. Coautor del llibre : 'Una Introducción al Modelado Matemático en Economia y Administración de Empresas'. Coneixements avançats en R Studio i SPSS, eines que empra actualment en la docència de les assignatures : Matemàtiques I de Biologia i Fonaments d'Estadística Aplicada C. Salut.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
20100 - Matemàtiques I
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)2020-21
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)2020-21
20601 - Matemàtiques
20608 - Optimització
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal
  • Grau d'Enginyeria Informàtica2019-20
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)2019-20
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta