Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Patricia Bastida Rodríguez

personal.uib.cat/pbastida
Dra. Patricia Bastida Rodríguez
Professora titular d'universitat
Filologia Anglesa

Dra. Patricia Bastida Rodríguez

personal.uib.cat/pbastida

Currículum

Currículum breu

Patricia Bastida Rodríguez és professora titular (TU) de Filologia Anglesa a la Universitat dels Illes Balears, on imparteix docència de literatura britànica, literatura escrita per dones i estudis de gènere, tant a nivell de grau com de postgrau. Després del seu doctorat en Estudis Anglesos i Estudis de Gènere per la Universitat d'Oviedo, s'ha especialitzat en la literatura anglòfona contemporània escrita per dones, terreny en el qual ha publicat extensament. La seva investigació actual se centra en qüestions de gènere, etnicitat i interacció urbana en la literatura anglòfona del segle XXI.

Ha publicat en revistes de prestigi internacional com The Journal of Commonwealth Literature, The European Journal of English Studies, Atlantis o The European Journal of Women's Studies. Entre les seves publicacions recents es troben els articles 'Afropolitan in the Their Own Way: Writing and Self-Identification in Aminatta Forna and Chika Unigwe' (European Journal of English Studies, 21:2, 2017), 'The Invisible Flaneuse: European Cities and the African Sex Worker in Chika Unigwe' s On Black Sisters' Street' (Journal of Commonwealth Literature, 49 (2), 2014) i 'El doble Bildungsroman en la narrativa britànica contemporània: Transformacions des de l'escriptura de diàspora femenina ' (Oceánide, 4, 2012), així com la co-edició dels llibres De-centring Cultural Studies. Past, Present and Future of Popular Culture (Cambridge Scholars Publishing, 2013), Nación, diversidad y género. Perspectivas críticas (Anthropos, 2010) i més recentment Entre la calma y la inspiración. Diccionario de autores anglófonos en Baleares (J. Olañeta Editor, 2015). També és autora dels llibres Santa o hereje: La otra Teresa de Ávila en Impossible Saints de Michèle Roberts (Edicions UIB, 2006) i Santas improbables: Re/visiones de mitología cristiana en autoras contemporáneas (KRK, 1999).

Ha estat investigadora convidada en diverses universitats britàniques com la Universitat de York, la Universitat de Edimburgo o la University of the West of England, i participat en diversos projectes d'investigació finançats a nivell nacional, el darrer titulat 'Trobades incorporades i coneixements alternatius: Habitar i crear la ciutat'. Té dos sexenis de investigació, el segon actiu, i ha sigut membre del Consell Cientific de les revistes Atlantis i Oceánide, amdues indexades a SCOPUS. Actualment és Copy Editor de Atlantis, indexada a JCR, MLA i altres bases de dades. Des de 2008 és codirectora de la col·lecció editorial Estudis Anglesos, de la UIB.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 05/06/2020 dimecres 11.00 12.00 Office CD03, second floor, left corridor

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21808 - English Literature I: 20th Century Voices
21845 - Gender and Culture in the English-Speaking World
11153 - El Bildungsroman Femení en la Lit. Anglòfona Contemporania: Anàlisi Crítica
11190 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11142 - Més Enllà del Cànon Literari: Noves Perspec. en l'Estudi de Literat.i Cultu
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2014-15, 2015-16
11153 - El Bildungsroman Femení en la Lit. Anglòfona Contemporania: Anàlisi Crítica
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2014-15, 2018-19
11190 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Llengües i Literatures Modernes 2017-18
20285 - English for History, Art and Geography
21805 - English Language III
  • Grau d'Estudis Anglesos 2015-16
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2015-16
21808 - English Literature I: 20th Century Voices
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare
  • Grau d'Estudis Anglesos 2014-15
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes 2014-15
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos
21842 - British Cultural Studies: A Practical Approach
21845 - Gender and Culture in the English-Speaking World
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2014-15
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
4910 - Poesia Anglesa
Google+ UIB