Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

personal.uib.cat/tomeu.alorda
Dr. Bartomeu Alorda Ladaria
Professor titular d'universitat
Tecnologia Electrònica

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

personal.uib.cat/tomeu.alorda

Currículum

Currículum breu

Bartomeu Alorda, Enginyer de Telecomunicacions i professor Contractat Doctor del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Doctor en Física per la UIB. Membre del grup de Sistemes Electrònics i Col·laborador del grup de Construccions Arquitectòniques i enginyeria de l'edificació.

Centra inicialment la seva investigació en l'estudi dels circuits de memòries SRAM y l'aplicació de diferents tècniques de verificació i minimització dels efectes de la miniaturització de la tecnologies CMOS. L'etapa post-doctoral es centra en l'aprofundiment i avanç de la línia d'investigació iniciada mitjançant l'evolució natural cap a l'estudi dels efectes d'estabilitat i robustesa dels circuits electrònics davant les variacions transitòries temporals (radiació ionitzant i falles funcionals no destructives), tenint en compta les variacions paramètriques dels processos de fabricació.

Des de 2007 ha realitzat en paral·lel tasques d'investigació multidisciplinàries centrades en millorar la relació més directe amb l'entorn socio-econòmic de la UIB i, en aquest sentit, ha desenvolupat una intensa tasca per establir un procés de continua actualització del coneixement tecnològic orientat a la transferència i basat sobre l'aplicació de sistemes microcontrolats amb tecnologia de xarxes de sensors i el desenvolupament de la monitorització remota lligada a conceptes com la SmartCity i el desenvolupament del Turisme Digital en SmartDestinations. Participa en varis cursos de màster y post-grau relacionats amb sistemes de gestió automatitzada d'edificis i serveis, i el seu impacte pel desenvolupament d'una SmartDestination. Es coordinador del grup de treball SmartCity /SmartDestination de la UIB.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors
11582 - Antenes i Sistemes de Radiofreqüència per a Comunicacions
11584 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Tecnologies de la Inform. i les Com
11769 - Connectivitat i Integració de Sistemes a IoT
11323 - Gestió de Projectes R+D+I

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11323 - Gestió de Projectes R+D+I
11582 - Antenes i Sistemes de Radiofreqüència per a Comunicacions
  • Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació 2015-16, 2016-17
11584 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Tecnologies de la Inform. i les Com
  • Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació 2016-17
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors
22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica 2014-15
22431 - Disseny i Simulació Electrònica
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2014-15, 2015-16
4693 - Projecte de Fi de Carrera
  • Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 2014-15
Google+ UIB