Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Javier Gulías León

personal.uib.cat/javier.gulias
Dr. Javier Gulías León
Professor contractat doctor
Producció Vegetal

Dr. Javier Gulías León

personal.uib.cat/javier.gulias

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Biologia i Doctor en Ciències des de l'any 2004. La seva carrera investigadora ha estat lligada a diversos aspectes de la Biologia Vegetal, en particular a la resposta de les plantes a la sequera i a la seva capacitat productiva en ambients mediterranis. Va iniciar la seva recerca en estudis relacionats amb l'adaptació al dèficit hídric d'espècies d'interès agronòmic a ambients mediterranis, principalment espècies farratgeres i vinya. Posteriorment, va realitzar la seva tesi doctoral en ecofisiologia comparada d'arbusts mediterranis amb interès en revegetació, a la qual es va estudiar l'efecte del dèficit hídric sobre la fotosíntesis i la regeneració de poblacions en zones de clima mediterrani.  Una vegada finalitzada la tesi doctoral, va continuar amb els estudis en espècies d'interès agronòmic, ampliant l'enfocament productiu a altres àmbits com la utilitat d'espècies i varietats autòctones de les Illes balears en la revegetació i la jardineria en zones de clima mediterrani.

Per altra banda, ha compaginat la recerca amb la tasca docent en els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola (ara transformats en Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural -GEAM) des de 2003 com a professor de l'àrea de Producció vegetal al Departament de Biologia de la UIB, centrant la seva docència en l'àrea de jardineria i paisatgisme. A més, és codirector del Màster en Biotecnologia Aplicada i responsable de mobilitat dels estudis de Grau (GEAM). Per altra banda, és responsable de projectes de cooperació universitària al desenvolupament que tenen com a objectiu la selecció d'espècies vegetals econòmicament interessants per al desenvolupament sostenible a diverses àrees de Bolívia.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 16/02/2020 divendres 17.30 18.30 annexe Mateu Orfila. despatx nº4

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I
22469 - Viverística
11614 - Gestió i Tecnologia Paisatgística
11238 - Pràctiques Externes
11228 - Tècniques i Metodologies de Camp
11239 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11238 - Pràctiques Externes
11239 - Treball de Fi de Màster
11614 - Gestió i Tecnologia Paisatgística
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I
22469 - Viverística
22486 - Gespes

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Biologia de les plantes en condicions mediterrànies Membre
Google+ UIB