Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Miguel Adrover Estelrich

personal.uib.cat/miquel.adrover
Dr. Miguel Adrover Estelrich
Professor titular d'universitat
Química Física

Dr. Miguel Adrover Estelrich

personal.uib.cat/miquel.adrover

Currículum

Currículum breu

El Dr. Miquel Adrover Estelrich es va llicenciar en Ciències Químiques per la Universitat de les Illes Balears el Setembre del 2003.

Just després s'inicià en el mon de la recerca, integrant-se en el Grup de Reactivitat i Disseny de Fàrmacs de la UIB, on realitzà la seva tesis doctoral, que defensà el Septembre del 2008.

A l'any 2006 i durant la realització de la seva tesis, ingressà com a part del professorat del Departament de Química de la UIB al obtenir una plaça de Professor Ajudant. L'any 2009, obtingué una plaça de Professor Ajudant Doctor al mateix departament, i l'any 2012 pasà a la categoria de Professor Contractat Doctor. Ja l'any 2017 obtinguè la plaça de professor titular d'universitat, de la que gaudeix avui dia.

Des de l'inici (2004) fins a la defensa de la seva tesis doctoral (2008), la seva activitat investigadora es desenvolupà íntegrament a la Universitat de les Illes Balears. Aquesta es centrà en l'estudi cinètic de les reaccions entre carbohidrats i derivats de la vitamina B6, procés que està implicat en el mecanisme d'inhibició dels processos de glicació proteica, causant de les malalties associades a la diabetis mellitus.

L'any 2009 començà una estada post-doctoral al National Institute for Medical Research de Londres, on hi estigué durant 1 any i 8 mesos. La seva estada en centrà en aprendre a emprar la RMN per a l'estudi de macromolècules biològiques. Així, participà en diferents projectes de recerca com ara l'estudi de proteïnes priòniques, l'estudi de proteïnes implicades en l'assemblatge i transferència de clústers de Fe-S, l'estudi d'una proteïna implicada en el moviment muscular, o l'estudi dels processos de desnaturalització freda i calenta de les proteïnes, entre d'altres.

Posteriorment el Dr. Adrover es reincorporà a la Universitat de les Illes Balears on actualment desenvolupa la seva recerca, integrat en el mateix grup on realitzà la tesis doctoral. Concretament, aquesta es centre en l'estudi de l'efecte de la glicació proteica damunt l'estructura i capacitat d'agregació de les proteïnes.

Entre altres mèrits, i fins a la data, el Dr. Adrover ha publicat 43 articles a revistes internacionals, totes elles citades al JCR; ha participat a 23 projectes de recerca; ha presentat 52 contribucions a congressos; ha dirigit 5 projectes de Máster i 3 projectes de Fi de Grau; i té una patent concedida. Ha aconseguit 2 quinquennis de docència i 2 sexenni d'investigació. El seu índex h és de 15.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21402 - Laboratori General de Química I
21405 - Laboratori General de Química II
22405 - Química
21433 - Química de les Macromolècules Biològiques
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
11367 - Experimentació en Química Biològica
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2018-19
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2014-15, 2018-19
11367 - Experimentació en Química Biològica
21402 - Laboratori General de Química I
21404 - Química II
21423 - Experimentació Química Física
21428 - Laboratori de Química Avançada
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
21433 - Química de les Macromolècules Biològiques

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Reactivitat molecular (ReacMol) Membre
Google+ UIB