Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dra. Laura Daniela Ferrer Trovato

Dra. Laura Daniela Ferrer Trovato
Professora titular d'universitat
Química (subdirectora)
Química Analítica

Currículum

Currículum breu

La Dra. Laura Ferrer és professora titular de l'àrea de Química Analítica del Departament de Química de la UIB i investigadora principal del grup de Química Analítica Ambiental. Des de l'any 2011 és la directora del Laboratori de Radioactivitat Ambiental - LaboRA de la UIB i responsable de l'conveni amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per dur a terme el programa de vigilància radiològica ambiental. La seva principal línia de recerca és el desenvolupament metodològic per a la determinació de contaminants en mostres ambientals, especialment de radionúclids, i estudis ambientals sobre la presència i distribució dels mateixos. Ha estat la Investigadora Principal de 4 projectes de R+D+i i ha participat com a membre de l'equip investigador en 21 projectes de R+D+i, tots finançats en convocatòries públiques competitives (estatals i autonòmiques). És coautora de més de 60 articles publicats en revistes indexades, 5 capítols de llibres i dos llibres. Ha dirigit 8 tesis doctorals. Té concedits 3 sexennis d'investigació i 4 quinquennis de docència.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11314 - Processos Químics
  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial2018-19
11394 - Gestió de la Qualitat
11399 - Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica
11401 - Prevenció, Mesurament i Correcció de la Contaminació Mediambiental
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química2018-19
11409 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química2019-20
11625 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica2020-21
21414 - Química Analítica
21424 - Experimentació Química Analítica
21427 - Redacció i Execució de Projectes
21428 - Laboratori de Química Avançada
21447 - Tecnologia del Medi Ambient
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Hidrologia i ecogeomorfologia en ambients mediterranis (MEDhyCON) Col·laboradora
Química Analítica Ambiental Investigadora principal
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta