Botar al contingut
 

Dr. Antoni Cladera Bohigas

personal.uib.cat/antoni.cladera
Dr. Antoni Cladera Bohigas
Professor titular d'universitat
Enginyeria de la Construcció

Dr. Antoni Cladera Bohigas

personal.uib.cat/antoni.cladera

Currículum

Currículum breu

Palma (Mallorca) 1975. Enginyer de Camins, Canals i Ports i doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (2003, Premi Extraordinari). Fou professor de la UPC entre 2001 i 2003, any que es va incorporar a la UIB. Professor titular d'universitat de l'àrea d'Enginyeria de la Construcció, imparteix docència al Grau d'Edificació, Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria Agronòmica. La seva línia de recerca es centra a l'enginyeria estructural, i té més de 55 articles en revistes científiques i col·laboracions en llibres o normatives, i més de 90 participacions en congressos i conferències. En aquests moments la seva recerca es centra en l'estudi de les possibles aplicacions dels aliatges amb memòria de forma a l'àmbit estructural, especialment per al reforç d'estructures de formigó. Ha col·laborat en la Instrucció Espanyola de Formigó Estructural (2008) i amb diferents empreses i institucions d'àmbit nacional i de les Illes Balears en matèria de transferència de tecnologia. Forma part del Grup Europeu de Treball CEN/TC250/SC2/WG1/TG4 per a la redacció del futur Eurocodi 2, del grup WP 2.2.1 'Tallant en bigues' de la fib (Federació Internacional del Formigó' i del Comitè ACI/ASCE 445 'Tallant i torsió' (American Concrete Institute). Ha estat sotsdirector del Departament de Física (2007-2008), director de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu (2007-2010) i Vicerector associat d'Infraestructures Universitàries de la UIB (2008-2012). A juny de 2017 ha estat President del Comitè Científic del VII Congrés d'ACHE (Associació Científic-Tècnica del Formigó Estructural) i, actualment, és Vicepresident de l'Associació Espanyola d'Enginyeria Estructural (anteriorment ACHE). És membre fundador d'Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears, entitat que ha presidit entre 2007 i 2012.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/09/2018 28/06/2019 divendres 10.00 11.00 Edifici Mateu Orfila - F111. Cal concertar cita prèvia.

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20384 - Ampliació d'Estructures
20366 - Estructures II
20376 - Estructures III
11326 - Estructures
11612 - Estructures Agroindustrials

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11326 - Estructures
11612 - Estructures Agroindustrials
20366 - Estructures II
20376 - Estructures III
20382 - Geotècnica i Fonaments
3636 - Projecte de Fi de Carrera
  • Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura 2014-15
Google+ UIB