Botar al contingut
 

Dr. Xavier Motilla Salas

personal.uib.cat/xavier.motilla
Dr. Xavier Motilla Salas
Professor contractat doctor
Teoria i Història de l'Educació

Dr. Xavier Motilla Salas

personal.uib.cat/xavier.motilla

Currículum

Currículum breu

Mestre, pedagog i doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears. Professor contractat doctor de teoria i història de l’educació del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de l’esmentada universitat i membre del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, grup de recerca competitiu de la UIB. Ha impartit docència, en els darrers anys, als estudis de Pedagogia, Educació Social i Mestre amb assignatures com ara “Teories i institucions contemporànies de l’educació” i “Pensament i contextos educatius contemporanis”, així com també pràctiques de pedagogia i educació social o treballs finals de grau i de màster. Ha centrat la seva tasca investigadora en la història de l’educació contemporània, amb temàtiques relacionades amb la sociabilitat, l’associacionisme i l’educació fora de l’escola, la renovació educativa i, en els darrers anys, en la fotografia i la història de l’educació. Membre de diverses societats científiques, és, actualment, vocal de les juntes directives de la Societat d’Història de l’Educació del Països de Llengua Catalana i de la Sociedad Española de Historia de la Educación. És, a més, secretari de la revista Educació i Història. Revista d’història de l’Educació, i membre dels consells editorial o comitès científics de diverses revistes com ara Espacio, tiempo y educación o Foro de Educación.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2018 31/07/2019 dimecres 11.30 13.30 Despatx C102 / Ed. Guillem Cifre de Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22223 - Pràctiques de Pedagogia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Estudis d'història de l'educació Membre
Google+ UIB