Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. María del Carmen Rotger Pons

personal.uib.cat/carmen.rotger
Dra. María del Carmen Rotger Pons
Professora titular d'universitat
Química (Secretària)
Química Orgànica

Dra. María del Carmen Rotger Pons

personal.uib.cat/carmen.rotger

Currículum

Currículum breu

La Dra Maria del Carmen Rotger és professora de l'Area de Química Orgánica desde 2007. Desde l'any 2000 és membre del Grup de Química Supramolecular. La seva recerca està orientada a l'estudi de les forces supramoleculars, especialment les interaccións de cations i anions amb sistemes aromàtics y el reconeixement d'especies anióniques amb receptors escuaramidics. Els darres anys ha centrat la seva tasca investigadora en l'estudi de les propietats conformacionals de composts escuaramidics i l'avaluació de la seva activitat biològica com agents antitumorals, antiparasitaris o de transport.

Te reconeguts quatre quinquenis de docència i tres sexenis d'investigació

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21432 - Química Bioorgànica
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
11376 - Química Supramolecular
11409 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11352 - Ressonància Magnètica Nuclear Avançada
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11359 - Química Mèdica Inorgànica
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11360 - Farmacocinètica i Farmacodinàmica
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11362 - Biomaterials
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11365 - Mecanismes Moleculars de la Homeòstasis dels Metalls en Organismes Vius. De
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11366 - Modelització Molecular de Biomolècules
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11367 - Experimentació en Química Biològica
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11368 - Química Orgànica Computacional
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11373 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11376 - Química Supramolecular
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11392 - Enginyeria de Processos en Indústries Alimentàries
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11393 - Valoració dels Subproductes de la Indústria Alimentària
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11394 - Gestió de Qualitat
 • Màster Universitari d'Enginyeria Agronòmica 2015-16
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11396 - Tècniques d'Anàlisi dels Aliments
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11398 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental I
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11399 - Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11401 - Prevenció, Mesurament i Correcció de la Contaminació Mediambiental
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11402 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental II
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11403 - Química i Control de Sòls
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11405 - Química i Control de l'Aigua
 • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2015-16
11409 - Treball de Fi de Màster
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
21432 - Química Bioorgànica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química supramolecular (SUPRAMOL) Membre
Google+ UIB