Botar al contingut
 

Sara Helena Ladària Lliteres

personal.uib.cat/s.ladaria
Sara Helena Ladària Lliteres
Professora associada
Dret Constitucional

Sara Helena Ladària Lliteres

personal.uib.cat/s.ladaria

Currículum

Currículum breu

Prof. Sara Ladària i Lliteres

Professora associada
Dret Constitucional
s.ladaria@uib.cat
Despatx DA-220
Tfn: 971 17 31 06.


Formació acadèmica
Llicenciada en Dret, Universitat de les Illes Balears (1997), Títol de Postgrau d'especialista en Dret Urbanístic, Universitat de les Illes Balears (1997), Master Interuniversitari en Direcció i Administració d'Empreses, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat Politèctnica de Catalunya (1998).

Trajectòria docent
Professora associada a l'Àrea de Dret Constitucional des del curs acadèmic 2000-2001.
Professora col.laboradora de l'Àrea de Dret Constitucional en el curs acadèmic 1999-2000.
Imparteix docència en els estudis de Grau en Dret des del curs 2010-2011.
Ha impartit docència en els estudis de Grau de Turisme (curs 2009-2010). Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret (cursos 2001-2002 a 2007-2008). Ha impartit docència en els estudis de Diplomatura en Treball Social (cursos 2000-2001 a 2010-2011).

Trajectòria professional
Ha realitzat feines administratives en diverses entitats de l'àmbit lucratiu i no lucratiu (1992 a 2000). Exercici professional en el despatx d'advocats Del Campo, Mas i Segura (1998 a 2006) i en despatx propi des de 2006 fins l'actualitat.

Trajectòria investigadora
Alumna col.laboradora de l'Àrea de Dret Administratiu (cursos 1993-1994, 1994-1995).
És autora individualment de la Guia d'adaptació a la Llei Reguladora del Dret d'Associació (Conselleria de Benestar Social, Govern de les Illes Balears, 2003). Ha participat en el llibre col.lectiu La Constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear. ( Govern de les Illes Balears, 2005). Ha publicat diversos articles de la seva especialitat en revistes de divulgació.
Ha participat en nombrosos seminaris de Dret Constitucional i assistit a nombrosos cursos referits a la seva àrea de docència. A més, ha assistit a cursos de formació teòrica i pràctica per a professorat organitzats per la UIB, secció Campus Extens.
Ha redactat informes jurídics per a algunes entitats socials i/o culturals relacionats amb qüestions relacionades amb el dret d'Associació, els drets lingüístics i altres drets fonamentals.
Ha realitzat i superat tots els crèdits dels cursos de doctorat de Dret del curs 2005-2006, presentant com a proposta de tesina la qüestió de Referèndum i principi d'autodeterminació sota la direcció del Dr. Joan Oliver Araujo.

Altres mèrits
Representant dels professors associats en el 'Consell de Departament' del Departament de Dret Públic (UIB).
És membre de la 'Asociación de Constitucionalistas de España' (ACE) desde la seva constitució (2002).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
15/11/2018 01/06/2019 dijous 10.00 14.00 220 Jovellanos, prèvia cita

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
Google+ UIB