Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dr. Josep Vidal Conti

Dr. Josep Vidal Conti
Professor titular d'universitat
Didáctica de la Expresión Corporal

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universidad de Granada. Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments. Doctor per la Universitat de les Illes Balears.

Professor Titular d'Universitat de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears. Investigador Principal del Grup de Recerca en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE).

Des de l'any 2010 fins el 2017 ocupà el càrrec de vice-degà de la Facultat d'Educació i cap d'estudis de Grau d'Educació Primària.

Des de 2017 fins el 2021 ocupà el càrrec de director de l'Oficina de Suport a la Docència.

Des de 2021 ocupa el càrrec de Subdirector de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

Des de 2022 ocupa el càrrec de Director del Màster d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Compta amb més 50 publicacions en revistes indexades (JCR/Scopus) i més de 100 participacions a congressos.

Compta amb 3 sexennis d'investigació reconeguts (2005-2010, 2011-2016, 2017-2022).

Ha participat com a membre investigador a 4 projectes d'investigació del pla nacional I+D i com a investigador principal d'un projecte I+D+I.

Càrrecs acadèmics

2010-2017 Vicedegà de la Facultat d'Educació
2010-2017 Cap d'estudis del Grau d'Educació Primària
2017-2021 Director de l'Oficina de Suport a la Docència
2021- Subdirector de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
2022- Director del Màster d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Director de tesis l'any acadèmic 2023-24 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10704 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari en Formació del Professorat2019-20
10848 - Investigació i Innovació Educativa
10901 - L'Activitat Física i l'Esport com Estratègia de Socialització entre Pares..
 • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2018-19
11696 - Alimentació i Esport
 • Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana2018-19
11725 - Treball de Fi del Màster
 • Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana2018-19
11910 - Comunicació, Publicació i Avaluació de la Qualitat Científica en les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 • Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport2022-23
11924 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport2022-23
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22115 - Educació Física i la seva Didàctica
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22151 - Educació Física, Oci i Recreació
 • Grau d'Educació Primària2019-20
22154 - Educació per a la Salut
 • Grau d'Educació Primària2018-19
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Ciències de l'activitat física i l'esport (GICAFE) Investigador principal

Especialitats

Publicacions en revistes

 • Bujosa-Quetglas, G., Palou Sampol, P., Tirado Ramos, M. Ángel, & Vidal Conti, J. (2023). Efectividad del aprendizaje autorregulado en intervenciones en educación física promotoras de actividad física. Revisión sistemática (Effectiveness of self-regulated learning in physical education interventions that promote physical activity. Systematic review). Retos, 50, 487–499. https://doi.org/10.47197/retos.v50.99702
 • Galmes-Panades, A. M., Borràs, P. A., & Vidal-Conti, J. (2023). Association of postural education and postural hygiene with low back pain in schoolchildren: Cross-sectional results from the PEPE study. Health promotion perspectives, 13(2), 157–165. https://doi.org/10.34172/hpp.2023.19
 • Vidal-Conti, J.; Muntaner-Mas, A.; Palou, P. (2023). Adaptación transcultural y validez del “low back pain knowledge questionnaire” (LKQ) en maestros de educación primaria de España. Journal of Sport and Health Research. 15(3):573-580. https://doi.org/10.58727/jshr.94387
 • Wade L, Beauchamp MR, Nathan N, Smith JJ, Leahy AA, Kennedy SG, et al. (2023) Investigating the direct and indirect effects of a school-based leadership program for primary school students: Rationale and study protocol for the ‘Learning to Lead’ cluster randomised controlled trial. PLoS ONE 18(1): e0279661. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279661
 • Galmes-Panades, A.M.; Bennasar-Veny, M.; Oliver, P.; Garcia-Coll, N.; Chaplin, A.; Fresneda, S.; Gallardo-Alfaro, L.; García-Ruano, C.; Konieczna, J.; Leiva, A.; Masmiquel, L.; Pico, C.; Ricci-Cabello, I.; Romaguera, D.; Rivera, R.; Sanchis, P.; Vidal-Conti, J.; Yañez, A.M. Efficacy of Different Modalities and Frequencies of Physical Exercise on Glucose Control in People with Prediabetes (GLYCEX Randomised Trial). Metabolites 2022, 12, 1286. https://doi.org/10.3390/metabo12121286
 • Arenas Arroyo, D., Vidal-Conti, J., & Muntaner-Mas, A. (2022). Estereotipos de género y tratamiento diferenciado entre chicos y chicas en la asignatura de educación física: una revisión narrativa. Retos, 43, 342–351. https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.88685
 • Salas Sánchez, M. I., & Vidal Conti, J. (2022). Intervenciones en patios escolares para aumentar la actividad física. Revisión sistemática. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 11, 30. https://doi.org/10.6018/sportk.490251
 • Galmés-Panadés, A.M.; Vidal-Conti, J. Association between Physical Fitness and Low Back Pain: The Pepe Cross-Sectional Study.Children 2022, 9, 1350. https://doi.org/10.3390/children9091350
 • Galmes-Panades AM and Vidal-Conti J (2022) Effects of Postural Education Program (PEPE Study) on Daily Habits in Children. Front. Educ. 7:935002. doi: 10.3389/feduc.2022.935002
 • Borras, P. A., & Vidal-Conti, J. (2022). An on-line school-based randomised controlled trial to prevent non-specific low back pain in children. Health Education Journal, 81(3), 352–362. https://doi.org/10.1177/00178969221077408
 • Vidal-Conti, J.; Carbonell, G.; Cantallops, J.; Borràs, P.A. (2021). Knowledge of Low Back Pain among Primary School Teachers. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 11306.
 • Vidal-Conti, J.; Borràs, P.A.; Palou, P.; Muntaner-Mas, A. (2021). Prevalence of Low Back Pain among School-Aged Children between 10 and 12 Years. Sustainability 2021, 13, 12254.
 • Muntaner-Mas, A., Sanchez-Azanza, V., Ortega, F.B., Vidal, J., Borras, P., & Palou, P. (2021). The effects of a physical activity intervention based on a fatness and fitness smartphone app for University students. Health Informatics Journal.
 • Bennàsser, M.; Vidal-Conti, J. (2021). Relación entre actividad física y características de la vivienda y su entorno en jóvenes. Journal of Sport and Health Research. 13(2):281-294.
 • Bennàsser-Torrandell, M.X. & Vidal-Conti, J. (2021). Relación entre la actividad física durante el recreo escolar, actividad física semanal y expediente académico. Sportis Sci J, 7 (1), 150-170.
 • Gálvez-Fernández, P., Herrador-Colmenero, M., Esteban-Cornejo I., Castro-Piñero, J., Molina-García, J., Queralt, A., Aznar, S., Abarca-Sos, A., González-Cutre, D., Vidal-Conti, J., Fernández-Muñoz, S., Vida, J., Ruiz-Ariza, A., Rodríguez-Rodríguez, F., Moliner-Urdiales, D., Villa-González, E., Barranco-Ruiz, Y., Huertas-Delgado, F.J., Mandic, S. & Chillón, P. (2021). Active commuting to school among 36,781 Spanish children and adolescents: A temporal trend study. Scand J Med Sci Sport. 00:1–11.
 • González-Valero, G.; Vidal-Conti, J.; Zurita-Ortega, F.; Palou-Sampol, P. (2021). Active Time in Cooperative Activities, Quality of Life and Body Mass Index in Individuals with Intellectual Disabilities. A Model of Structural Equations. Sustainability, 13, 2341.
 • Bennàsser-Torrandell, M.X. & Vidal-Conti, J. (2021). Influencia de padres, amistades y profesorado en la actividad física y la capacidad aeróbica de los jóvenes. Retos, 42, 714-723.
 • Bermejo-Díaz, J.M., Pulido-Salas, D., Galmes-Panades, A.M., Serra-Payeras, P., Vidal-Conti, J. & Ponseti-Verdaguer, F.J. (2021). Educación física y universidad: Evaluación de una experiencia docente a través del aprendizaje cooperativo. Retos, 39, 90-97.
 • Muntaner-Mas, A., Vidal-Conti, J., Salmon, J. & Palou-Sampol, P. (2020). Associations of Heart Rate Measures during Physical Education with Academic Performance and Executive Function in Children: A Cross-Sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 4307. .
 • Salas-Sánchez, M.I; Muntaner-Mas, A; Vidal-Conti, J (2020). Intervención educativa en el tiempo de patio en un centro escolar para mejorar aspectos relacionados con la salud y el bienestar de los alumnos. Journal of Sport and Health Research. 12(Supl 2):127-136.
 • Galmes-Panades, A.M. &Vidal-Conti, J. (2020). Cómo fomentar la práctica de ejercicio físico a través de los deberes activos en estudiantes universitarios. Retos, 37, 518-526.
 • Salas-Sánchez, M.I. & Vidal-Conti, J (2020). Orientaciones para crear patios activos en los centros escolares. Retos, 38, 745-753.
 • Cupeiro, R., Rojo-Tirado, M.A., Cadenas-Sanchez, C., Artero, E.G., Peinado, A.B., Labayen, I., Dorado, C., Arias-Palencia, N.M., Moliner-Urdiales, D., Vidal-Conti, J., Conde-Caveda, J., Mora-Gonzalez, J., Vicente-Rodríguez, G., Benito, P.J. & on behalf of the PREFIT project group. (2020). The relative age effect on physical fitness in preschool children, Journal of Sports Sciences, 38(13):1506-1515.
 • Salas-Sánchez, M. I., & Vidal-Conti, J. (2019). Evaluation of Various Factors in the Leisure Time of Schools. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 72-81.
 • Palou, P., Muntaner-Mas, A., Cantallops, J., Borràs, P.A., Labayen, I., Jiménez-Pavón, D., Dorado García, C., Moliner-Urdiales, D., Rodríguez Pérez, M.A., Rojo-Tirado, M.A., Cadenas-Sanchez, C., Ortega, F.B. & Vidal-Conti, J. A Single Question of Parent-Reported Physical Activity Levels Estimates Objectively Measured Physical Fitness and Body Composition in Preschool Children: The PREFIT Project. Front. Psychol. 10:1585.
 • Cadenas-Sanchez, C., Intemann, T., Labayen, I., Peinado, A.B., Vidal-Conti, J., Sanchis-Moysi, J., Moliner-Urdiales, D., Rodriguez Perez, M.A., Garcia-Prieto, J.C., Fernández-Santos, J.R., Martinez-Telleza, B., Vicente-Rodríguez, G., Löfl, M., Ruiz, J.R., Ortega, F.B. & on behalf of the PREFIT project group. (2019). Physical fitness reference standards for preschool children: The PREFIT project. Journal of Science and Medicine in Sport 22, 430–437.
 • Muntaner-Mas A, Palou P, Vidal-Conti J, Esteban-Cornejo I. (2018). A Mediation Analysis on the Relationship of Physical Fitness Components, Obesity, and Academic Performance in Children. J Pediatr;198:90-97.e4. Área: .
 • Muntaner-Mas A, Palou P, Ortega FB, Vidal-Conti J. Sports participation and low back pain in schoolchildren. J Back Musculoskelet Rehabil 2018;31:811819.
 • Vidal-Conti, J., Muntaner-Mas, A. & Palou-Sampol, P. (2018). Diferencias de estrés y afrontamiento del mismo según el género y cómo afecta al rendimiento académico en estudiantes universitarios. Contextos Educativos, 22, 181-195.
 • Fuster-Parra, P., Vidal-Conti, J., Borràs, P.A. & Palou, P. (2017) Bayesian networks to identify statistical dependencies. A case study of Spanish university students’ habits. Informatics for Health & Social Care, 42:2, 166-179.
 • Muntaner-Mas, A., Vidal-Conti, J., Cantallops, J., Borràs, P.A. & Palou, P. (2017). Obesity and physical activity patterns among Balearic Islands children and adolescents: A cross-sectional study. Journal of Human Sport and Exercise, 12(2), 333-348.
 • Muntaner-Mas A, Vidal-Conti J, Borràs PA, Ortega FB, Palou P. (2017). Effects of a Whatsapp-delivered physical activity intervention to enhance health-related physical fitness components and cardiovascular disease risk factors in older adults. J Sports Med Phys Fitness, 57(1-2):90-102.
 • Ponseti Verdaguer, F.J., García Más, A., Cantallops Ramón, J. & Vidal Conti, J. (2017). Diferencias de sexo respecto de la ansiedad asociada a la competición deportiva. Retos, 31, 193-196.
 • Muntaner-Mas A, Vidal-Conti J, Sese A, Palou P. (2017). Teaching skills, students emotions, perceived control and academic achievement in university students: A SEM approach. Teach Teach Educ;67:1-8.
 • Vidal-Conti, J. (2016). Identificación de predictores de actividad física en escolares según el modelo socio-ecológico mediante un análisis multifactorial. Cultura, Ciencia y Deporte, 31(11), 51-59.
 • Muntaner A, Vidal-Conti J, Palou P. (2016). Increasing physical activity through mobile device interventions: A systematic review. Health Informatics J;22(3), 451-469.
 • Bestard, V., Cantallops, J. & Vidal-Conti J. (2016). The relationship between physical fitness and academic performance in adolescents from the Balearic Islands. Journal of Physical Education & Health, 6 (9), 19-25.
 • Borràs, P.A., Vidal-Conti, J. & Palou, P. (2016). High intensity strength training in overweight adults in the workplace: a pilot study. Journal of Physical Education & Health, 5 (7), 35-42. .

 

 

 

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta