Botar al contingut
Escolta

Virginia Ferreiro Basurto

 • Despatx 267segon pisMargalida Comas i Camps

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en pedagogia per la Universitat de les Illes Balears y Máster Oficial en Educació Inclusiva. Professora del departament de psicologia impartint a grau i postgrau, destacant el Màster Oficial de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la UIB. Col.labora amb la Càtedra d'Estudis de la Violència de Gènere de la UIB.

Membre del Grup de Recerca d'Estudis de Gènere de la UIB, al marc de diferents projectes I+D+I a nivell nacional sobre psicologia de gènere y, particularment, sobre violència de gènere. Destacant el següents estudis: "Profundizando en el análisis del mito del amor romántico y su relación con la violencia contra las mujeres en la pareja: análisis cualitativo" subvencionada por el Instituto de la Mujer. "El acoso sexual en el ámbito universitario: Elementos para mejorar la implementación de medidas de prevención, detección e intervención", subvencionada por el Instituto de la Mujer. "Programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados en españa (1995-2010): análisis cualitativo y cuantitativo de sus características y su eficacia", fiançat pel Ministeri de Ciències i Innovació. Actualment, treballa al projecte "Nuevas claves en el análisis de las actitudes hacia la violencia de género para superar los efectos de la deseabilidad social" Ministerio de Ciencias e Innovación.

Destacant, a més, el projecte interuniversitari "Violencias de Género 2.0" al marc de la I Edició d'Ajuts de la Fundació BBVA a projectes d'Investigació en Humanitats Digitals (2015-2016).

Les motivacions de recerca es centren en la incorporació de la perspectiva de gènere al desenvolupament de la Societat de la Informació i al estudi del paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació als processos d'exclusió social-digital de les dones, així com la violència de gènere 2.0.

Referent a les publicacions destacar: el capítol (en prensa) "La violencia de control en las redes sociales. como identificarla y actuar"; el llibre "la brecha digital, una nueva forma de discriminación hacia las mujeres. La toma de decisíon en los usos de internet", en 2014; el capítol "Comunicación y género", al llibre Aspectos psicosociales de la comunicación, en 2013; "La violencia de género contra las mujeres. El amor como cuartada" de l'editorial Anthropos en 2013; "Incorporación de los contenidos de igualdad de oportunidades y género en grado" de la col·lecció materials didàctics de la UIB, en 2011; així com diversos articles i participacions a congressos sobre estudis de gènere.

Desenvolupa tasques de coordinació i docència en cursos de postgrau propis de la UIB i docència a cursos de formació externs (dirigits a l'administració pública) relacionats amb polítiques d'igualtat, bretxa digital de gènere i coeducació. I elabora materials didàctics per diferents cursos.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10678 - Pràcticum Extern
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2020-21, 2021-22, 2022-23
11029 - Recursos per al Desenvolupament de polítiques d'Igualtat
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2020-21, 2021-22, 2022-23
11031 - La Violència Simbòlica des de una Perspectiva de Gènere
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2020-21, 2021-22, 2022-23
11032 - Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2020-21, 2021-22, 2022-23
11033 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2019-20
 • Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere2020-21, 2021-22, 2022-23
21303 - Igualtat d'Oportunitats i Gènere en Psicologia
21334 - Violència de Gènere
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22214 - Pedagogia Social
22300 - Pedagogia Social i Comunitària

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Estudis de Gènere Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB