Botar al contingut

Dra. Carme Pinya Medina

Dra. Carme Pinya Medina
Professora titular d'universitat
Didàctica i Organització Escolar

Currículum

Currículum breu

Dra. Carme Pinya Medina, professora titular d'Universitat del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears des del curs acadèmic 2008-2009.

Mestra d'Educació Infantil (2003) i Psicopedagoga (2005) per la Universitat de les Illes Balears. Doctora en Ciències de l'Educació (2012) en el Programa d'Investigació i Innovació en Educació.

Docent de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar; impartint docència en assignatures relacionades amb estratègies didàctiques i innovació docent en els estudis de Mestre i al Màster de Formació del Professorat de la UIB, entre altres. A més, imparteix formació en centres educatius i ha participat en un total de 14 projectes d'innovació docent de la UIB i també de la UB, dels quals n'ha liderat 4. Autora de diferents materials didàctics i co-directora de la col·lecció de Bones pràctiques en entorns pedagògics de la UIB. Actualment disposa d'un quinquenni de docència reconegut.

A nivell de gestió, actualment Vicedegana Primera, d'Innovació i Agenda 2030 de la Facultat d'Educació; ha estat coordinadora de pràctiques dels estudis de Mestre d'Educació Infantil a la UIB des de 2020 fins 2022; coordinadora del Curs d'Expert Universitari en Tècniques docents de Grau Superior i desenvolupa tasques en Comissions de gestió acadèmica pròpies de la Universitat.

Membre del grup d'investigació Educació i Ciutadania, treballant actualment en línies de recerca sobre formació del professorat, metodologies docents, la identitat docent a l'educació infantil, innovació educativa i itineraris d'èxit i abandonament a la formació professional; reflectides, totes elles, en la publicació de treballs de recerca que permeten la difusió i transferència del coneixement. Actualment és co IP del projecte 'La práctica docente y la prevención del abandono temprano de la formación profesional: aproximación empírica y propuesta de intervención' (Ref. PID2019-108342RB-I00) (2020-2023), Programa Nacional de I+D+i de 2019. Disposa d'un tram d'investigació (sexenni) reconegut.

Consulta del Currículum complet: https://www.researchgate.net/profile/Carme_Pinya

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Direcció de tesis

Directora de tesis l'any acadèmic 2023-24 als programes de doctorat següents:

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10553 - Metodologia de la Investigació II. Perspectiva Qualitativa
  • Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció2018-19
10693 - Processos i Contextos Educatius
10880 - Investigació i Innovació Educativa
11866 - Investigació i Innovació Educativa en la Primera Infància
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11904 - Pràctiques Externes
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
11905 - Treball Final de Màster
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II
22023 - Reflexió i Innovació Educativa
22024 - Pràcticum I (0-3)
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2022-23
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2022-23

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Membre
Grup Investigació Primera Infància (GIPI) Col·laboradora

Publicacions

Pomar, M.I.; Pinya, C. (2020). Assessment of Ongoing Training in Restorative Practices. Educare Electronic Journal. 1,22. http://doi.org/10.15359/ree.24-2.14 

Muntaner, J.J.; Pinya, C.; Amengual, B. (2020). El impacto de las metodologías activas en los resultados académicos: un estudio de casos. Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado. 24, 1. DOI: 10.30827/profesorado.v24i1.8846

Salvà, F.; Pinya, C.; Álvarez, N.; Calvo, A. (2019). Dropout prevention in secondary VET fron different learning spaces. A social discussion experience. International Journal for Research in Vocational Education and Training. 6, 1. 153-173. DOI: 10.13152/IJRVET.6.2.3

Rosselló, M.R.; Ferrer, M.; Pinya, C. (2018). ¿Qué competencias profesionales se movilizan con el Practicum?. Algunas certezas que manifiesta el alumnado. REDU, Revista de docencia universitaria. 16 (1), 269-284.

Pinya, C.; Pomar, M. I.; Salvà, F. (2017). Prevenir el abandono educativo en la educación secundaria profesional: aportaciones del alumnado y del profesorado. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. 21 - 4, 95 - 117.

Pomar, M.I.; Pinya, C. (2017). Learning to live together. The contribution of school. The curriculum journal28 - 2, pp. 176 - 189. 2017.

Pomar, M.I.; Pinya, C. (2017). ¿Qué queda de lo vivido en la escuela?. 203134 - Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. 21 - 2, pp. 211 - 230.

Pinya, C.; Tur, G.; Rosselló, M.R.; (2016). Los blogs en la formación docente inicial. Estudios Pedagógicos, 42,1.

Pinya, C.; Rosselló, M.R. (2016). Using blogs to be aware of the development and adoption of professional skills. Education and Information Technologies. 21- 5, pp. 1055 - 1070.

Pinya, C.; Rosselló, M.R. (2015). El asesor de formación permanente del profesorado: perfil, trayectoria y funciones. Revista Complutense de Educación. 26 - 3, pp. 661 - 678

Pomar, M.I.; Pinya, C. (2015). The voice of youths about school and its mark on their lives. Improving Schools. 18 - 2, pp. 111 - 126.

Pinya, C.; Rosselló, M.R. (2015). How to learn Professional Competences Via Blogs. The new Educational Review, 42,4. 40-51.

Rosselló, M.R.; Pinya, C. (2014). La formación en competencias básicas: un reto para la administración. Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. 18,2. 245-265.

Barceló, M.; Oliver, M.F.; Pinya, C. (2011). Programa de formació de formadors: cap a la professionalització dels assessors. Revista Innovib, 2. 155-176.

 

 http://doi.org/10.15359/ree.24-2.14 

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta