Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch

personal.uib.cat/mm.vanrell
Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch
Professora contractada doctora interina
Filologia Catalana

Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch

personal.uib.cat/mm.vanrell

Currículum

Currículum breu

Actualment la Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch és professora contractada doctora interina del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Es va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears l'any 2003. Després va treballar durant dos anys com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va defensar la tesi doctoral el 2011. Del setembre 2011 al setembre 2013 va treballar com a investigadora postdoctoral Aliança 4U a la Universidad Autónoma de Madrid. Després d'aquest període, treballà com a investigadora postdoctoral/docent fins al setembre de 2016 a l'Institut für Romanische Philologie de la Freie Universität Berlin. La seva activitat investigadora se centra en la fonologia entonativa de les llengües romàniques, les interfícies prosòdia-sintaxi i prosòdia-pragmatica, l'adquisició primerenca d'aquestes interfícies, la percepció i el processament del llenguatge, i els aspectes metodològics relacionats amb la validesa ecològica en l'obtenció de dades. La seva trajectòria científica inclou unes 70 publicacions, al voltant de 20 xerrades com a ponent convidada a institucions nacionals/internacionals, i unes 100 presentacions a congressos nacionals/internacionals. El 2010 va obtenir el premi Best Student Paper a l'Speech Prosody 2010 (Chicago, EUA). Ha impartit assignatures de llengua i de lingüística a institucions nacionals/internacionals (Universitat Autònoma de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Freie Universität Berlin, Universidad de Costa Rica, entre d'altres).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 31/07/2020 dimarts 14.00 15.00 BG 16

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20750 - Ensenyament del Català com a L2
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
20718 - Variació Lingüística
11515 - La Variació Dialectal Catalana entesa com a Patrimoni

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11514 - Pragmàtica, Discurs i Llengua Oral
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària 2018-19
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) Investigadora principal
Grup de recerca en anàlisi lingüística (GRALing) Col·laboradora
Google+ UIB