Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Miquel Barceló Oliver

personal.uib.cat/miquel.barcelo
Dr. Miquel Barceló Oliver
Professor titular d'universitat
Química Inorgànica

Dr. Miquel Barceló Oliver

personal.uib.cat/miquel.barcelo

Currículum

Currículum breu

El Dr. Miquel Barceló és professor de l'àrea de coneixement de Química Inorgànica (Departament de Química) de la UIB des de 2008. La seva recerca està relacionada amb les interaccions d'ions metàl·lics amb molècules d'interès biològic, cristal·lografia i, especialment, amb ARN riboswitches. Pertany al grup de Química Bioinorgànica i Bioorgànica.


Ha presentat més de 50 comunicacions a congressos (principalment internacionals), amb una conferència convidada al ICBIC-19 (Suïssa 2019) i comunicacions orals a EuroBIC-13 (Hongría 2016), ISABC-13 (Irlanda 2015), EuroBIC-12 (Suïssa 2014) i XI International Symposium on Inorganic Biochemistry (Polònia 2010).


Ha publicat 41 articles de investigació, 2 proceedings de congressos, 2 articles de revisió i 1 capítol de libre, a revistas de impacto, que han rebut 779 cites (els dos articles més citats han rebut unes 84 i 72 citas, respectivament) i el seu índex H és de 16.
Ha dirigit 1 tesi doctoral, 5 TFMs i 7 TFGs. Té reconeguts 2 sexennis de recerca i 2 quinquennis de docència.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21402 - Laboratori General de Química I
21007 - Química II
21416 - Química Inorgànica II
11367 - Experimentació en Química Biològica
11409 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11359 - Química Mèdica Inorgànica
  • Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química 2014-15
11367 - Experimentació en Química Biològica
21007 - Química II
21402 - Laboratori General de Química I
21416 - Química Inorgànica II
21429 - Laboratori Integrat de Química
21430 - Treball de Fi de Grau de Química
21431 - Química Bioinorgànica
4821 - Química Inorgànica Avançada

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Química bioinorgànica i bioorgànica (QUIMIBIO) Membre
Google+ UIB