Botar al contingut
Escoltar
 

Maria Rosa Julià Benique

Maria Rosa Julià Benique
Professora associada
Immunologia

Maria Rosa Julià Benique

Currículum

Currículum breu

Ed Elsevier 2018.

Dades personals i acadèmiques: Maria Rosa Julià Benique. Llicenciada en Farmàcia: Universitat de Barcelona (UB) (1981). Doctora en Biologia: Universitat de les Illes Balears (UIB) (2001). Resident (FIR) en el Hospital Son Dureta (HSD) (1982-5). Especialista en Immunologia. Facultatiu Especialista d?Àrea (FEA) des de 1987. Actualment responsable de la Secció d?Autoimmunitat Sistèmica del Servei  d?Immunologia, Hospital Son Espases (HUSE) i membre del Grup d?investigació per a l?estudi de la resposta immunitària en la patologia humana (IDISBA).

Tutor de residents d?Immunologia: 1992-97.HSD.

Membre del ?Grupo español de autoinmunidad? des de 2008, membre de la Junta rectora: 2008-14. Membre del Comité de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l?HUSE des de 1993 .

Investigador principal en: projectes FIS sobre limfòcits T gamma delta en Síndrome de Behçet :  PI07/0604 (2007-11), PI 03/1057 (2004-6)  i  en Fibrosi cística: PI96/1094 (1996-99). Projecte pilot de l?HUSE sobre anticossos antineuronals en pacients VIH+ amb psicosi  IB 2294/14 (2015).

 Altres recursos obtinguts com a cap de grup. Beca per a  personal tècnic de suport (CEB08/00. Conselleria d?Economia i Innovació del Govern Balear per a FIS PI07/0604 (2009-11). Becari per a FIS PI03/1057 (2004-6).

Investigador col.laborador en projectes FIS: 1 sobre Immunodeficiència variable comuna: PI 95/0775 (1996-8), 2 sobre resposta immune en EPOC: PI02/0986 (2003-5) y PI05/2082) (2006-9) i 1 sobre autoanticossos en psicosis PI10/00716: 2011-4.

Docència universitaria: Professora associada de l?assignatura "Inmunología"  de tercer curs de la  Facultat de Medicina (UIB) des de 2018. Professora responsable de l?assignatura: "Estado actual de las enfermedades autoinmunes en el ?Màster Universitari de ciències mèdiques i de la Salut? (2010-11), UIB (1EC). Professora col.laboradora: en cursos de doctorat: ?Actualització postgrau en Malalties autoimmunes sistèmiques?. Universitat Autònoma de Barcelona i UIB (1993-2004) i ?Introducción a la organización y funcionamiento del Sistema inmune? UIB (1998-2004), en l?assignatura ?Ampliación de patología molecular? de Bioquímica i Biologia, UIB (1997-2001) i en el "Curs d?especialista universitari en tècniques de Biomedicina Molecular", Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (1999-2002).

Guies clíniques publicades: "Enfermedad hematológica: síndrome  antifosfolipídico". a: ?Diagnóstico y monitorización de las enfermedades autoinmunes? Ed Elsevier 2018. ?Neutropenias y trombocitopenias autoinmunes a: ?Protocolos de diagnóstico inmunológico en enfermedades autoinmunes?.2012. Ed Elsevier-Doyma. "Evaluación básica de las pruebas de Inmunología" a: ?Guías de práctica clínica en atención primaria. Enfermedades autoinmunes sistémicas". Ed.Caduceo Multimedia. 2007.  ?Anticuerpos antinucleares y enfermedades autoinmunitarias sistémicas a ?Guías de práctica clínica y de laboratorio?. Ed Ergón. 2006. ?Orientación diagnóstica basada en la clínica y el laboratorio? a "Enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas" Ed. Masson 2005.

Indicadors generals de la producció científica. Direcció de tesi doctoral. "Anticuerpos antineuronales y psicosis". Susana Arboleda Martínez, FEA Servei de Psiquiatria de l?HUSE. UB. Data lectura: 03/07/17. Direcció de memòria d?investigació: "Paper del gen MICA en les malalties autoinflamatòries?. Ana Cambra Conejero. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB. Data lectura 14/01/2010. Nº total de publicacions a revistes científiques: 36, 32 d?elles indexades, 4 d?elles en el primer decil i 3 en el primer quartil. Nº de cites totals: 308. Índex H: 9.

Acreditada per a la docència universitària com a professora contractada doctora per l?Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 09/06/12.

Dades personals i acadèmiques: Maria Rosa Julià Benique. Llicenciada en Farmàcia: Universitat de Barcelona (UB) (1981). Doctora en Biologia: Universitat de les Illes Balears (UIB) (2001). Resident (FIR) en el Hospital Son Dureta (HSD) (1982-5). Especialista en Immunologia. Facultatiu Especialista d?Àrea (FEA) des de 1987. Actualment responsable de la Secció d?Autoimmunitat Sistèmica del Servei  d?Immunologia, Hospital Son Espases (HUSE) i membre del Grup d?investigació per a l?estudi de la resposta immunitària en la patologia humana (IDISBA).

Tutor de residents d?Immunologia: 1992-97.HSD.

Membre del ?Grupo español de autoinmunidad? des de 2008, membre de la Junta rectora: 2008-14. Membre del Comité de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l?HUSE des de 1993 .

Investigador principal en: projectes FIS sobre limfòcits T gamma delta en Síndrome de Behçet :  PI07/0604 (2007-11), PI 03/1057 (2004-6)  i  en Fibrosi cística: PI96/1094 (1996-99). Projecte pilot de l?HUSE sobre anticossos antineuronals en pacients VIH+ amb psicosi  IB 2294/14 (2015).

 Altres recursos obtinguts com a cap de grup. Beca per a  personal tècnic de suport (CEB08/00. Conselleria d?Economia i Innovació del Govern Balear per a FIS PI07/0604 (2009-11). Becari per a FIS PI03/1057 (2004-6).

Investigador col.laborador en projectes FIS: 1 sobre Immunodeficiència variable comuna: PI 95/0775 (1996-8), 2 sobre resposta immune en EPOC: PI02/0986 (2003-5) y PI05/2082) (2006-9) i 1 sobre autoanticossos en psicosis PI10/00716: 2011-4.

Docència universitaria: Professora associada de l?assignatura "Inmunología"  de tercer curs de la  Facultat de Medicina (UIB) des de 2018. Professora responsable de l?assignatura: "Estado actual de las enfermedades autoinmunes en el ?Màster Universitari de ciències mèdiques i de la Salut? (2010-11), UIB (1EC). Professora col.laboradora: en cursos de doctorat: ?Actualització postgrau en Malalties autoimmunes sistèmiques?. Universitat Autònoma de Barcelona i UIB (1993-2004) i ?Introducción a la organización y funcionamiento del Sistema inmune? UIB (1998-2004), en l?assignatura ?Ampliación de patología molecular? de Bioquímica i Biologia, UIB (1997-2001) i en el "Curs d?especialista universitari en tècniques de Biomedicina Molecular", Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (1999-2002).

Guies clíniques publicades: "Enfermedad hematológica: síndrome  antifosfolipídico". a: ?Diagnóstico y monitorización de las enfermedades autoinmunes? Ed Elsevier 2018. ?Neutropenias y trombocitopenias autoinmunes a: ?Protocolos de diagnóstico inmunológico en enfermedades autoinmunes?.2012. Ed Elsevier-Doyma. "Evaluación básica de las pruebas de Inmunología" a: ?Guías de práctica clínica en atención primaria. Enfermedades autoinmunes sistémicas". Ed.Caduceo Multimedia. 2007.  ?Anticuerpos antinucleares y enfermedades autoinmunitarias sistémicas a ?Guías de práctica clínica y de laboratorio?. Ed Ergón. 2006. ?Orientación diagnóstica basada en la clínica y el laboratorio? a "Enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas" Ed. Masson 2005.

Indicadors generals de la producció científica. Direcció de tesi doctoral. "Anticuerpos antineuronales y psicosis". Susana Arboleda Martínez, FEA Servei de Psiquiatria de l?HUSE. UB. Data lectura: 03/07/17. Direcció de memòria d?investigació: "Paper del gen MICA en les malalties autoinflamatòries?. Ana Cambra Conejero. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB. Data lectura 14/01/2010. Nº total de publicacions a revistes científiques: 36, 32 d?elles indexades, 4 d?elles en el primer decil i 3 en el primer quartil. Nº de cites totals: 308. Índex H: 9.

Acreditada per a la docència universitària com a professora contractada doctora per l?Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 09/06/12.

Dades personals i acadèmiques: Maria Rosa Julià Benique. Llicenciada en Farmàcia: Universitat de Barcelona (UB) (1981). Doctora en Biologia: Universitat de les Illes Balears (UIB) (2001). Resident (FIR) en el Hospital Son Dureta (HSD) (1982-5). Especialista en Immunologia. Facultatiu Especialista d?Àrea (FEA) des de 1987. Actualment responsable de la Secció d?Autoimmunitat Sistèmica del Servei  d?Immunologia, Hospital Son Espases (HUSE) i membre del Grup d?investigació per a l?estudi de la resposta immunitària en la patologia humana (IDISBA).

Tutor de residents d?Immunologia: 1992-97.HSD.

Membre del ?Grupo español de autoinmunidad? des de 2008, membre de la Junta rectora: 2008-14. Membre del Comité de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l?HUSE des de 1993 .

Investigador principal en: projectes FIS sobre limfòcits T gamma delta en Síndrome de Behçet :  PI07/0604 (2007-11), PI 03/1057 (2004-6)  i  en Fibrosi cística: PI96/1094 (1996-99). Projecte pilot de l?HUSE sobre anticossos antineuronals en pacients VIH+ amb psicosi  IB 2294/14 (2015).

 Altres recursos obtinguts com a cap de grup. Beca per a  personal tècnic de suport (CEB08/00. Conselleria d?Economia i Innovació del Govern Balear per a FIS PI07/0604 (2009-11). Becari per a FIS PI03/1057 (2004-6).

Investigador col.laborador en projectes FIS: 1 sobre Immunodeficiència variable comuna: PI 95/0775 (1996-8), 2 sobre resposta immune en EPOC: PI02/0986 (2003-5) y PI05/2082) (2006-9) i 1 sobre autoanticossos en psicosis PI10/00716: 2011-4.

Docència universitaria: Professora associada de l?assignatura "Inmunología"  de tercer curs de la  Facultat de Medicina (UIB) des de 2018. Professora responsable de l?assignatura: "Estado actual de las enfermedades autoinmunes en el ?Màster Universitari de ciències mèdiques i de la Salut? (2010-11), UIB (1EC). Professora col.laboradora: en cursos de doctorat: ?Actualització postgrau en Malalties autoimmunes sistèmiques?. Universitat Autònoma de Barcelona i UIB (1993-2004) i ?Introducción a la organización y funcionamiento del Sistema inmune? UIB (1998-2004), en l?assignatura ?Ampliación de patología molecular? de Bioquímica i Biologia, UIB (1997-2001) i en el "Curs d?especialista universitari en tècniques de Biomedicina Molecular", Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (1999-2002).

Guies clíniques publicades: "Enfermedad hematológica: síndrome  antifosfolipídico". a: ?Diagnóstico y monitorización de las enfermedades autoinmunes? Ed Elsevier 2018. ?Neutropenias y trombocitopenias autoinmunes a: ?Protocolos de diagnóstico inmunológico en enfermedades autoinmunes?.2012. Ed Elsevier-Doyma. "Evaluación básica de las pruebas de Inmunología" a: ?Guías de práctica clínica en atención primaria. Enfermedades autoinmunes sistémicas". Ed.Caduceo Multimedia. 2007.  ?Anticuerpos antinucleares y enfermedades autoinmunitarias sistémicas a ?Guías de práctica clínica y de laboratorio?. Ed Ergón. 2006. ?Orientación diagnóstica basada en la clínica y el laboratorio? a "Enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas" Ed. Masson 2005.

Indicadors generals de la producció científica. Direcció de tesi doctoral. "Anticuerpos antineuronales y psicosis". Susana Arboleda Martínez, FEA Servei de Psiquiatria de l?HUSE. UB. Data lectura: 03/07/17. Direcció de memòria d?investigació: "Paper del gen MICA en les malalties autoinflamatòries?. Ana Cambra Conejero. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB. Data lectura 14/01/2010. Nº total de publicacions a revistes científiques: 36, 32 d?elles indexades, 4 d?elles en el primer decil i 3 en el primer quartil. Nº de cites totals: 308. Índex H: 9.

Acreditada per a la docència universitària com a professora contractada doctora per l?Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 09/06/12.

Dades personals i acadèmiques: Maria Rosa Julià Benique. Llicenciada en Farmàcia: Universitat de Barcelona (UB) (1981). Doctora en Biologia: Universitat de les Illes Balears (UIB) (2001). Resident (FIR) en el Hospital Son Dureta (HSD) (1982-5). Especialista en Immunologia. Facultatiu Especialista d?Àrea (FEA) des de 1987. Actualment responsable de la Secció d?Autoimmunitat Sistèmica del Servei  d?Immunologia, Hospital Son Espases (HUSE) i membre del Grup d?investigació per a l?estudi de la resposta immunitària en la patologia humana (IDISBA).

Tutor de residents d?Immunologia: 1992-97.HSD.

Membre del ?Grupo español de autoinmunidad? des de 2008, membre de la Junta rectora: 2008-14. Membre del Comité de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l?HUSE des de 1993 .

Investigador principal en: projectes FIS sobre limfòcits T gamma delta en Síndrome de Behçet :  PI07/0604 (2007-11), PI 03/1057 (2004-6)  i  en Fibrosi cística: PI96/1094 (1996-99). Projecte pilot de l?HUSE sobre anticossos antineuronals en pacients VIH+ amb psicosi  IB 2294/14 (2015).

 Altres recursos obtinguts com a cap de grup. Beca per a  personal tècnic de suport (CEB08/00. Conselleria d?Economia i Innovació del Govern Balear per a FIS PI07/0604 (2009-11). Becari per a FIS PI03/1057 (2004-6).

Investigador col.laborador en projectes FIS: 1 sobre Immunodeficiència variable comuna: PI 95/0775 (1996-8), 2 sobre resposta immune en EPOC: PI02/0986 (2003-5) y PI05/2082) (2006-9) i 1 sobre autoanticossos en psicosis PI10/00716: 2011-4.

Docència universitaria: Professora associada de l?assignatura "Inmunología"  de tercer curs de la  Facultat de Medicina (UIB) des de 2018. Professora responsable de l?assignatura: "Estado actual de las enfermedades autoinmunes en el ?Màster Universitari de ciències mèdiques i de la Salut? (2010-11), UIB (1EC). Professora col.laboradora: en cursos de doctorat: ?Actualització postgrau en Malalties autoimmunes sistèmiques?. Universitat Autònoma de Barcelona i UIB (1993-2004) i ?Introducción a la organización y funcionamiento del Sistema inmune? UIB (1998-2004), en l?assignatura ?Ampliación de patología molecular? de Bioquímica i Biologia, UIB (1997-2001) i en el "Curs d?especialista universitari en tècniques de Biomedicina Molecular", Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (1999-2002).

Guies clíniques publicades: "Enfermedad hematológica: síndrome  antifosfolipídico". a: ?Diagnóstico y monitorización de las enfermedades autoinmunes? Ed Elsevier 2018. ?Neutropenias y trombocitopenias autoinmunes a: ?Protocolos de diagnóstico inmunológico en enfermedades autoinmunes?.2012. Ed Elsevier-Doyma. "Evaluación básica de las pruebas de Inmunología" a: ?Guías de práctica clínica en atención primaria. Enfermedades autoinmunes sistémicas". Ed.Caduceo Multimedia. 2007.  ?Anticuerpos antinucleares y enfermedades autoinmunitarias sistémicas a ?Guías de práctica clínica y de laboratorio?. Ed Ergón. 2006. ?Orientación diagnóstica basada en la clínica y el laboratorio? a "Enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas" Ed. Masson 2005.

Indicadors generals de la producció científica. Direcció de tesi doctoral. "Anticuerpos antineuronales y psicosis". Susana Arboleda Martínez, FEA Servei de Psiquiatria de l?HUSE. UB. Data lectura: 03/07/17. Direcció de memòria d?investigació: "Paper del gen MICA en les malalties autoinflamatòries?. Ana Cambra Conejero. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB. Data lectura 14/01/2010. Nº total de publicacions a revistes científiques: 36, 32 d?elles indexades, 4 d?elles en el primer decil i 3 en el primer quartil. Nº de cites totals: 308. Índex H: 9.

Acreditada per a la docència universitària com a professora contractada doctora per l?Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 09/06/12.

 

 

Dades personals i acadèmiques: Maria Rosa Julià Benique. Llicenciada en Farmàcia: Universitat de Barcelona (UB) (1981). Doctora en Biologia: Universitat de les Illes Balears (UIB) (2001). Resident (FIR) en el Hospital Son Dureta (HSD) (1982-5). Especialista en Immunologia. Facultatiu Especialista d?Àrea (FEA) des de 1987. Actualment responsable de la Secció d?Autoimmunitat Sistèmica del Servei  d?Immunologia, Hospital Son Espases (HUSE) i membre del Grup d?investigació per a l?estudi de la resposta immunitària en la patologia humana (IDISBA).

Tutor de residents d?Immunologia: 1992-97.HSD.

Membre del ?Grupo español de autoinmunidad? des de 2008, membre de la Junta rectora: 2008-14. Membre del Comité de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l?HUSE des de 1993 .

Investigador principal en: projectes FIS sobre limfòcits T gamma delta en Síndrome de Behçet :  PI07/0604 (2007-11), PI 03/1057 (2004-6)  i  en Fibrosi cística: PI96/1094 (1996-99). Projecte pilot de l?HUSE sobre anticossos antineuronals en pacients VIH+ amb psicosi  IB 2294/14 (2015).

 Altres recursos obtinguts com a cap de grup. Beca per a  personal tècnic de suport (CEB08/00. Conselleria d?Economia i Innovació del Govern Balear per a FIS PI07/0604 (2009-11). Becari per a FIS PI03/1057 (2004-6).

Investigador col.laborador en projectes FIS: 1 sobre Immunodeficiència variable comuna: PI 95/0775 (1996-8), 2 sobre resposta immune en EPOC: PI02/0986 (2003-5) y PI05/2082) (2006-9) i 1 sobre autoanticossos en psicosis PI10/00716: 2011-4.

Docència universitaria: Professora associada de l?assignatura "Inmunología"  de tercer curs de la  Facultat de Medicina (UIB) des de 2018. Professora responsable de l?assignatura: "Estado actual de las enfermedades autoinmunes en el ?Màster Universitari de ciències mèdiques i de la Salut? (2010-11), UIB (1EC). Professora col.laboradora: en cursos de doctorat: ?Actualització postgrau en Malalties autoimmunes sistèmiques?. Universitat Autònoma de Barcelona i UIB (1993-2004) i ?Introducción a la organización y funcionamiento del Sistema inmune? UIB (1998-2004), en l?assignatura ?Ampliación de patología molecular? de Bioquímica i Biologia, UIB (1997-2001) i en el "Curs d?especialista universitari en tècniques de Biomedicina Molecular", Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (1999-2002).

Guies clíniques publicades: "Enfermedad hematológica: síndrome  antifosfolipídico". a: ?Diagnóstico y monitorización de las enfermedades autoinmunes? Ed Elsevier 2018. ?Neutropenias y trombocitopenias autoinmunes a: ?Protocolos de diagnóstico inmunológico en enfermedades autoinmunes?.2012. Ed Elsevier-Doyma. "Evaluación básica de las pruebas de Inmunología" a: ?Guías de práctica clínica en atención primaria. Enfermedades autoinmunes sistémicas". Ed.Caduceo Multimedia. 2007.  ?Anticuerpos antinucleares y enfermedades autoinmunitarias sistémicas a ?Guías de práctica clínica y de laboratorio?. Ed Ergón. 2006. ?Orientación diagnóstica basada en la clínica y el laboratorio? a "Enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas" Ed. Masson 2005.

Indicadors generals de la producció científica. Direcció de tesi doctoral. "Anticuerpos antineuronales y psicosis". Susana Arboleda Martínez, FEA Servei de Psiquiatria de l?HUSE. UB. Data lectura: 03/07/17. Direcció de memòria d?investigació: "Paper del gen MICA en les malalties autoinflamatòries?. Ana Cambra Conejero. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. UIB. Data lectura 14/01/2010. Nº total de publicacions a revistes científiques: 36, 32 d?elles indexades, 4 d?elles en el primer decil i 3 en el primer quartil. Nº de cites totals: 308. Índex H: 9.

Acreditada per a la docència universitària com a professora contractada doctora per l?Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 09/06/12.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
23026 - Immunologia

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
23026 - Immunologia
Google+ UIB