Botar al contingut
Escoltar
 

Nicole Segura López

Nicole Segura López
Professora associada
Didàctica i Organització Escolar

Nicole Segura López

Currículum

Currículum breu

CURRICULUM BREU
  Nicole Segura López( Pithiviers, 1964) és Professora Associada del Departament de Pedagogía Aplicada i Psicología de l?Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i Orientadora educativa de l?IES Josep Font i Trias d?Esporles. Actualment té reconeguts  sexennis i  triennis de la Conselleria d?educació, esports i universitat.
 
Llicenciada en Pedagogia ( 1987) per l?UIB.
  • La seva formació gira al voltant de la pedagogia i la psicología educativa. Ha participat en projectes com la posada en marxa del Servei de Mediació  de l?alumnat , Pràctiques Restauratives i el programa TEI (Tutoria entre iguals)  a diferentes Centres educatius.
  • Ha estat formadora del CEP de Palma, Manacor, Inca e Eivissa amb temes relacionats amb la convivència, prevenció,  abordatge i gestió  conflictes a l?aula;  en habilitats socials, presa de decisions i resolución de conflictes a l?ESO; en estratègies d?aula per atendre a la diversitat; en el programa de Competència Social de Manuel Segura; en Mediació de conflictes; en Pràctiques Restauratives Així com a formadora del professorat novell d?Educació Secundària.
  • Des de el curs 2002/2003 ha tutoritzat alumnat de pràctiques del Grau d?Estudis de Pedagogia, Psicopedagogia de l?UIB i de l?UNED i del CAP i Master de Psicologia i Pedagogia de l?UIB i de la Universitat Internacional Valenciana.
 
CÀRRECS OCUPATS
1995-2018 Cap del Departament d?Orientació de diferents Instituts  d?Educació Secundària de Mallorca.
2001-2003 Cap d'estudis adjunt a Batxillerat i Formació Professional a l'IES Guillem Colom Casasnoves de Sóller.
 
FORMACIÓ ACADÈMICA
- Llicenciatura en Pedagogia. Universitat de les Illes Balears, 1987.
- Curs (1995)  "Els problemes de comportament dins l'aula? de 35 hores.
- Curs(1995) " Aprendre a pensar: iniciació a la Filosofia 6/18"  de 12 hores
- Curs (1997) "Habilitats socials a l'escola" de 60 hores.
- Curs (1998) "Els problemes de comportament dins l'aula: una perspectiva educativa".
- Curs (2008) "Competència social i mediació escolar a l'ESO".
- Curs (2010) "Convivència i asetjament escolar, aplicació del qüestionari CESC".
- Curs (2010) "Congrés sobre convivència escolar i participació de l'entorn educatiu".
- Curs (2012) "Pràctiques Restauratives a l'escola, a les famílies i a la comunitat I i II".
- Curs (2015)"Metodologies motivadores per a l'alumnat, els docents i la comunitat educativa".
- Curs (2016) "Intervenció en problemes de comportament des dels models de la terapia breu".
- Curs (2016) "Prevenció,detecció i intervenció en casos d'assetjament escolar".
- Curs (2016) "La millora de la convivència com a eina per l'èxit escolar a l'IES Josep Font i Trias".
- Curs (2017) "L'alumne tutor,tutoria entre iguals".
- Curs (2017) "Pràctiques restauratives: comunitats educatives fortes i saludables".
- Curs (2018) "Començem a treballar per projectes".
 
EXPERIÈNCIA LABORAL
-1993-1995. Orientadora educativa en l?EOEP d?Eivissa-Formentera.
-1995-1997. Orientadora educativa en l?IES Llucmajor
-1997-1999 Orientadora educativa en l?IES Na Camel.la (Manacor)
-1999-2000. Orientadora educativa en l?IES Madina Mayurqa (Palma de Mallorca)
-2000-2013. Orientadora educativa en l?IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)
-2014-2018. Orientadora educativa en l? IES Josep Font i Trias (Esporles).
-Formadora : "ELS PROBLEMES DE COMPORTAMENT DINS L'AULA: UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA" 
 - Formadora en CONVIVÈNCIA,PREVENCIÓ ABORDATGE  I GESTIÓ DE CONFLICTES.
-Formadora en HABILITATS SOCIALS, PRESA DE DECISIONS I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A L'ESO" de 15 hores.
 -Formadora per a PROFESSORAT NOVELL D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
 -Formadora d'ESTRATÈGIES D'AULA I DE CENTRE PER ATENDRE A LA DIVERSITAT.
-  Formadora en el PROGRAMA DE COMPETÈNCIA SOCIAL.
- Formadora en MEDIACIÓ ESCOLAR.
- Formadora en PRÀCTIQUES RESTAURATIVES.
- Formadora en FORMACIÓN INICIAL DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ.
-TUTORITZACIÓ ALUMNAT PRÀCTIQUES GRAU ESTUDIS PSICOPEDAGÒGIA I PEDAGOGIA UIB I UNED .
-TUTORITZACIÓ ALUMNAT PRÀCTIQUES DEL MFP de l'UIB  i de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA.
- Professora del CAP (CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA) i del MÀSTER FORMACIÓ PROFESSORAT en l' UIB.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
  • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
  • Grau d'Educació Primària 2018-19
Google+ UIB