Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Gabriel Alomar Garau

personal.uib.cat/gabriel.alomar
Dr. Gabriel Alomar Garau
Professor ajudant doctor
Geografia Física

Dr. Gabriel Alomar Garau

personal.uib.cat/gabriel.alomar

Currículum

Currículum breu

Doctor en Geografia per la Universitat de les Illes Balears (2012). Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (1996). Posgraduat en Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Ambiental (1997). Màster en Ciències, Tècniques i Gestió Ambiental (1999). Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (2000).

Co-director del Màster en Paisatge i Restauració (Universitat de les Illes Balears).

Membre del consell de direcció de l'Observatori de l'Aigua i membre del grup de recerca Climatologia, Hidrologia, Riscos Naturals i Territori (Universitat de les Illes Balears). Com a investigador s'ha centrat en l'estudi climatològic i geogràfic de les brises, l'illa de calor urbana, la climatologia històrica i els tipus de temps atmosfèric associats a la precipitació en les Balears. També s'ha centrat en l'anàlisi territorial mitjançant SIG, i en els mètodes i tècniques de representació i disseny cartogràfic, així com en l'estudi dels paisatges culturals i de la Mediterrània.

Des de 2007 imparteix docència en la Universitat de les Illes Balears, en distintes assignatures de grau, llicenciatura i màster: Climatologia, Climatologia de les Latituds Mitjanes, Canvi Climàtic i Desertificació, Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica, Estudis d'Impacte Ambiental, Tecnologies de la Informació Geogràfica Aplicada a la Gestió Costanera, Cartografia (http://cartografiacopyleft.blogspot.com) i Geografia del Paisatge (http://paisatge.blogspot.com).

Professor extern del Máster Universitario en Análisis y Gestión del Territorio. Escuela Internacional de Posgrado. Universidad de Granada/Universitat Rovira i Virgili.

Professor-tutor del Grau en Ciències Ambientals de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

President del Grup de Paisatge de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).

Vocal del Grup de Climatologia de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).

Membre de la Societat Arqueològica Lul·liana, la Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans), la Asociación de Geógrafos Españoles, la Asociación Española de Climatología, la Societat d'Onomàstica, la International Alliance for Terraced Landscapes (ITLA) i la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Entre 2007 i 2014 fou president del Col·legi Oficial de Geògrafs de les Illes Balears.

Competències clau: Cartografia, Climatologia, SIG, Paisatge, Territori, Riscos Naturals, Geografia Cultural, Toponímia, Etnologia i Patrimoni Cultural.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 19/12/2019 dimarts 17.00 18.30 Despatx 41 / Edifici Beatriu de Pinós

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21108 - Climatologia
22022 - Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
21127 - Geografia del Paisatge
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10622 - Tecnologies de la Informació Geogràfica Aplicada a la Gestió Costanera
  • Màster Universitari d'Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals 2014-15
10635 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals 2014-15
21102 - Cartografia
21105 - Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica
21106 - Geografia de les Illes Balears
21108 - Climatologia
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 2018-19
  • Grau d'Història de l'Art 2018-19
  • Grau de Geografia 2018-19
21127 - Geografia del Paisatge
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori (CLIMARIS) Membre
Google+ UIB