Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dr. Bartomeu Mut Amengual

Dr. Bartomeu Mut Amengual
Professor permanent laboral
Didàctica i Organització Escolar

Currículum

Currículum breu

Bartomeu Mut Amengual és mestre i llicenciat en Pedagogia. És Doctor Europeu per la Universitat de les Illes Balears d'ençà de 2012 amb una tesi doctoral en què l'objecte d'estudi se centra en l'alfabetització informacional i l'ús de les TIC entre l'alumnat de secundària. En l'actualitat desenvolupa la seva docència com a Professor Contractat Doctor en el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (PAPE); imparteix les assignatures d'Organització i Gestió Educativa i de Planificació de la Intervenció Educativa, com també, docència en el Màster de Formació de Professorat.

És membre de el Grup de Recerca Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) i col·laborador de el Grup de Recerca Educació i Ciutadania (EIC). Les seves línies d'investigació se centren en les temàtiques relacionades amb l'organització escolar i l'Atenció Primerenca, com també, els Usos Socials i Educatius de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i la Alfabetització Informacional (ALFIN).

Entre les seves darreres publicacions destaca: L'impacte de les metodologies actives en els resultats acadèmics, publicat a: Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, (2020).

Finalment, destacar que ha desenvolupat part de la seva tasca docent i investigadora en diverses institucions internacionals i nacionals; ha estat investigador visitant a nivell internacional a: University of East Anglia (Regne Unit), Liverpool John Moore 's Univerity (Regne Unit) i Cork Institute of Technology (Irlanda), Università Roma Tre (Itàlia) i Freie Universität de Berlín (Alemanya). Com també, a nivell nacional, a la UPV/EHU (País Basc).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/01/2024 31/07/2024 dimarts 14.00 15.00 Guillem Cifre B-103. Cal demanar cita prèvia (tomeu.mut@uib.es)

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10693 - Processos i Contextos Educatius
11862 - Fonaments i Dissenys d'Investigació
  • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22006 - Organització i Gestió Educatives
22024 - Pràcticum I (0-3)
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • Grau d'Educació Primària2018-19
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
  • Grau d'Educació Primària2021-22
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès)
  • Grau d'Educació Primària2021-22
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
22223 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Educació i ciutadania (EIC) Col·laborador
Escola inclusiva i diversitat (GREID) Membre
Grup d'Estudis Demogràfics i Turístics Col·laborador
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta